Page 164 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 164

 Optik Eş-fazlı Tomografi için Tamamen Fiber Optik Ögelerden Kurulu Çoklu-Megahertz Hızında Optik Dalgaboyu Tarayan Lazer (Yürütücü: Serhat Tozburun, TÜBİTAK 3501, Ref: #116F192, 2017-2020): Araştırma projesi ile yeni bir dalgaboyu filtreleme tekniği kullanılarak, yaklaşık 90-nm genişliğinde bir optik bant aralığını çoklu-hertz seviyesinde tarayabilen bir dalgaboyu-tarayan lazer ışık kaynağı geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Geliştirilen lazer, 80 nm optik bant genişliği, >16 MHz A-çizgi tarama tekrar hızı, 16.1-μm eksen çözünürlüğü ve 0.6 mm eş-faz boyu üretir. Proje, 08/05/2021 tarihinde başarıyla tamamlanmıştır. Şimdiye kadarki proje çıktıları: İki adet uluslararası konferans sunumu (SPIE 2020 Photonics West, San Francisco ve SPIE/OSA 2021 European Conferences on biomedical Optics, Munich); iki adet Proceedings yayın; bir adet davetli ulusal konferans konuşması; iki adet ulusal özet konferans bildirisi.
Fabry-Perot Etalon ile Üretilen Optik Kipleri Kromatik Dağılım Temelinde Yüksek Hızlarda Tarayan Lazer Tasarımının Geliştirilmesi ve Görüntüleme Cihazlarında Kullanılabilecek Seviyeye Getirilmesi (Yürütücüsü: Serhat Tozburun, FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü, 2016-2018): Araştırma projesi ile teknolojinin son ürünü tarama tekniği kullanılarak merkez dalga boyu 1.06-μm ve genişliği yaklaşık 60-nm olan optik bant aralığını yüksek hızlarda (15-MHz seviyelerinde) tarayabilen bir lazer tasarımının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje, 2019 yılı itibariyle tamamlanmıştır. Proje ile elde edilen sonuçlar, 2018 TÜBA GEBİP başvurusunda öncü veri olarak kullanılmıştır. Başvuru aşaması başarıyla tamamlanmış ve ödül kazanılmıştır. 2018 TÜBA GEBİP ödülü kapsamındaki çalışmalar başarıyla tamamlanmıştır.
156 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
   162   163   164   165   166