Page 168 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 168

etmektedir. Bu nedenle yeme alışkanlıklarının ve sonucunda ortaya çıkan bozuklukların, birlikte değerlendirilmesi kritik öneme sahiptir. Mikrobiyom ile konakçı arasındaki ilişkilerin nedensellik çerçevesinde anlaşılması, yakın bir gelecekte, iyi yaşam, terapötik veya önleyici amaçlar için barsak mikrobiyomunun özel diyet müdahaleleriyle hedeflenen bir şekilde modüle edileceği öngörülmektedir. Mikrobiyom dizileme tekniği, kültür ortamında yetiştirmeye gerek duymadan insan mikrobiyotasını karakterize etmede geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Bununla beraber, yeni nesil dizileme temelli mikrobiyom profillemenin iyi yaşam ve klinik uygulamalara yönelik başarımı, bireyler arası genetik temelli çeşitlilik ve çok sayıda kafa karıştırıcı çevresel (diyet, ilaç kullanımı vb.) ve/ veya konakçı faktörler (genel sağlık durumu vb.) nedeniyle sınırlı kalmaktadır. Bireylerin sahip oldukları mikrobiyal imzaları ve yeme davranışlarıyla ilişkili genetik ve psikopatolojik faktörleri hesaplamalı teknikler aracılığıyla çözümleyerek, kişiye özgü diyet örüntülerinin yüksek doğrulukla belirlenmesini sağlamak, bu projenin çözmeyi hedeflediği ana problemini oluşturmaktadır. Bu proje bireye özgü optimal diyet örüntüsünün belirlenmesini sağlayan, yeni nesil dizileme temelli, sistem biyolojisi ve biyoinformatik tekniklerini kullanan sofistike bir ürünün geliştirilmesini kapsamaktadır. Proje boyunca bireylerin barsak mikrobiyota profillerini, sahip oldukları genetik arka plan ve olası psikopatolojik etkenleri bütünleşik bir şekilde çözümleyip, bireyin iyi yaşam için optimal diyet örüntüsünü belirlemesine yardımcı bir kit ve karar destek ürünü geliştirilecektir.
160 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
 2021 yılı süresince yukarıda belirtilen araştırmalara ek olarak kurum içi ve dışı araştırmacılar ile işbirlikleri geliştirilmeye devam edilmiş ve TÜBİTAK destekli dokuz araştırma projesine araştırmacı/uzman ve danışmanlık düzeyinde doğrudan katkı sağlanmıştır. Platform altında hizmet vermekte olan yüksek performanslı hesaplamalı birimi ile İBG bünyesinde hesaplamalı araştırmalarını yürütmekte olan 35 araştırmacıya hesaplama ortamı sunulmakta ve bu ortamının geliştirilmesi, güncellenmesi ve bakımı sürdürülmektedir. Biyoinformatik ve özellikle genom analizleri konusunda araştırmacılarımıza bireysel eğitimler veren platformda, geçtiğimiz yıl içerisinde bir lisansüstü tezi tamamlanmıştır
   166   167   168   169   170