Page 233 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 233

birebir yüz yüze görüşmeler yapmalarına destek olmak için davetli konferans, seminer ve çalıştaylar düzenlenmesine destek vermektedir. Ayrıca Proje Ofisi aracılığı ile güncel proje çağrılarının takibine, ortak arayan ekiplerin bir araya gelmesini kolaylaştırıcı faaliyetler sürdürmektedir.
İBG’nin bölgesel ve ulusal bir merkez olma yönündeki bir diğer girişimi İzmir’deki ve Ege bölgesindeki Üniversiteler ile ortak projeler ve ürünler geliştirmek üzere yapmakta olduğu ikili işbirliği anlaşmalarıdır. Bu kapsamda 2019 yılında başlatılan süreç Ege Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi yanı sıra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Yaşar Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi ile gerçekleştirilen çalıştaylar kapsamında ilerletilmiş, ancak COVİD-19 salgını nedeniyle anlaşmaların imzalanma süreci tamamlanamamıştır. Bu kapsamda 2020 yılı içinde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile görüşmeler yapılmış ve rektörlük makamına ikili işbirliği anlaşma taslağı iletilmiştir.
İBG’nin uluslararası araştırma merkezleri ağında layık olduğu yerini alabilmesi, özellikle AB ülkeleri ile MENA ülkeleri arasında bir buluşturucu rol oynayabilmesi için, daha özel uygulamalar geliştirilmesi kapsamında Qatar Science and Technology Park Innovation Center ile nadir hastalıklar ve biyobankalama alanlarında ikili işbirliği görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, işbirliklerini artırabilmek amacıyla uluslararası ilişkilerimizi profesyonelce koordine etmek için bu konularda deneyimli, PhD ve doktora sonrası eğitimini yurtdışında tamamlamış, bilimsel yazım ve işbirlikleri konusunda deneyimli bir kişinin merkezimize kazandırılması gerçekleştirilmiş olup, bir Eğitim ve İletişim birimi kurulmuş, bu birim aracılığı ile ulusal-uluslararası işbirliklerimizin artırılmasına
yönelik etkinliklerimize hız kazandırılmıştır.
2020 senesinde; nadir hastalıklar üzerine yazılan RareBoost projesi ile “Avrupa Birliği ERA-CHAIRS fonu”nu almaya hak kazandıktan sonra; bir proje grubu oluşturulmuş, projenin iş paketlerinden biri olan “nadir hastalıklar ile ilgili bilimsel komünikasyon ve disseminasyon” konusunda strateji planlaması yapılmıştır. Bu kapsamda ilk önce “İBG Nadir Hastalıklar” websitesi ve sosyal medya hesapları oluşturulmuştur (rareboost.ibg. edu.tr). Bazı nadir hastalıklar hayır kurumlarıyla ortakçalışmaküzereiletişimegeçilmiştir.Toplumda nadir hastalıklar konusunda farkındalığı artırmak amacıyla; nadir hastalıklar günü farkındalık videosu hazırlanıp çeşitli kanallarda yayınlanmış, Bilim Akademisine ait Sarkaç popüler bilim dergisi için bu konuda bilgilendirici makale hazırlanıp yayınlanmış ve Türkiye’nin nadir hastalıklar konusunda önde gelen araştırmacılarının katıldığı bir nadir hastalıklar paneli organize edilmiş, hem canlı hem de youtube video yayını olarak gerçekleştirilmiştir. İBG araştırmacılarının nadir hastalıklar konusunda yaptıkları çalışmalara dikkat çekmek amacıyla bu konuda iki medya haberi hazırlanmıştır. Ayrıca; nadir hastalıklar konusunda uluslararası düzeyde uzman olan ve İBG nadir hastalıklar ünitesinin başına geçecek “ERA-CHAIR Holder”ın istihdamı için uluslararası platformlarda iş duyurusu yapılmıştır. Başvuran adaylar arasından, uluslararası başarılarıyla öne çıkan bir aday, “ERA-Chair Lideri Seçim Komitesi” tarafından belirlenmiştir.
Nadir hastalıklar konusunda; Katar’dan bilim insanı ortaklarımızla bir konsorsiyum oluşturmuş; proje fikirleri ile ilgili düzenli toplantılar düzenlenmiştir. Bu bilimsel grup; uygun uluslararası ve ulusal projelere birlikte başvurmak üzere anlaşmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 225
   231   232   233   234   235