Page 31 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 31

 Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı, Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanı ve Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Müdürü’dür. Dr. Hotamışlıgil aynı zamanda MIT Harvard Broad Enstitüsü, Harvard Kök Hücre Enstitüsü ve Joslin Diyabet Merkezi’nde görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Tıp Doktoru olarak mezun olduktan sonra Harvard Tıp Fakültesi’nde Biyolojik Kimya ve Moleküler Farmakoloji doktorasını tamamlamıştır. Obezite ve Diyabet mekanizmalarının aydınlatılmasına yönelik yaklaşık 200 yayını olan Dr. Hotamışlıgil, İBG’nin kuruluş sürecinde de bilimsel danışman olarak önemli katkılar sağlamıştır.
Prof. Dr.
Gökhan Hotamışlıgil
Harvard School of Public Health Boston, USA Metabolizma, ilaç keşfi
Genel Bilgiler 23


   29   30   31   32   33