Page 35 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 35

 Prof. Dr.
Evren Alıcı
2008’den bu yana Karolinska Enstitüsü’nde Hücre ve Gen Tedavisi Merkezi’nin başında bulunan Prof. Dr. Evren Alıcı, hücre ve gen terapisi alanında çalışan 25 profesyonelden oluşan bir takıma liderlik yapmaktadır. Son teknolojiye
ve çığır açan fikirlere ulaşmak için dünyanın önde gelen enstitüleri ile iş birlikleri yapan Dr. Alıcı, Karolinska Enstitüsü’nde görev yaptığı sırada genetik olarak modifiye edilmiş hücrelerle İsveç’te gerçekleştirilen ilk klinik çalışmayı dizayn etmiş ve bu çalışmanın yayınını hazırlamıştır. Evren Alıcı, ayrıca ilk allojenik ve otolog NK- hücreleri terapisi klinik denemelerinden sorumlu olmuştur. Bağışıklık sisteminin (özellikle de NK hücrelerinin) kanser hücrelerini tanıma özelliğini yeni, kendini geliştiren bir strateji ile kullanmaya devam etmek isteyen Dr. Alıcı tarafından geliştirilen stratejinin ürünleri şu an erken klinik çalışmalarda uygulanmaktadır. Prof. Dr. Evren ALICI, NK hücre bazlı hücre ve gen terapileri konularında endüstri ile iş birliği yapmaktadır. Ayrıca, her ikisi de NK hücreleri ve gen terapi ürünleri üzerine odaklı olan iki start-up firmasının kurucusudur.
Karolinska Institutet Stockholm, Sweden
Genel Bilgiler 27

   33   34   35   36   37