Page 135 - Faaliyet Raporu 2022
P. 135

2022 yılında bir uluslararası kongrede bir bildiri şeklinde sunulmuştur. Proje verilerinden oluşan bir makale yazım aşamasındadır.
Tıbbi bitki Tinospora cordifolia ve tıbbi bitki karışımı Kabasura kudineer choornam’ın primer insan makrofaj polarizasyonu üzerine etkisi (Yürütücü: Duygu Sağ, Sri Sri Institute for Advanced Research (SSIAR) destekli araştırma projesi (2021-2023): Tıbbi bitki T.cordifolia ve tıbbi bitki karışımı Kabasura kudineer choornam’ın immün-modülatör, antibiyotik ve anti-diyabetik özellikler gösterdiği bilinmektedir. Ayrıca yapılan sayıca az fakat dikkat çekici klinik çalışmalarda Kabasura kudineer choornam’ın, SARS-CoV-2 enfeksiyonunda standart tedavi yöntemlerine ek olarak kullanıldığında, hastalığın tedavisinde son derece etkili olduğu görülmektedir. Bu projenin amacı, bu tıbbi bitkilerin makrofaj polarizasyonuna etkisinin araştırılmasıdır. Bu kapsamda T.cordifolia ve Kabasura kudineer choornam’ın sağlıklı donörlerden alınan kan monositlerinden türemiş makrofajlara (primer insan makrofajları) etkisi incelenmiştir. İki tıbbi bitkinin de primer insan makrofajlarını patojenlerle savaşma gücü yüksek M1 fenotipine doğru polarize ettiği gösterilmiştir. Bu etkinin kapsamlı araştırılmasına ve moleküler mekanizmasının aydınlatılmasına yönelik araştırmalar devam
etmektedir. Bu proje kapsamında bir doktora tezi gerçekleştirilmektedir. Bu projenin kısmi sonuçları, 2022 yılında bir ulusal dergide araştırma makalesi olarak yayınlanmıştır. Ayrıca, bir uluslararası kongrede iki bildiri şeklinde sunulmuştur.
Video-immünoterapi: Meme kanseri tedavisinde yeni bir yaklaşım (Yürütücü: Duygu Sağ, TÜBİTAK 2247-A, Ref# 121C245, 2022- 2025): Ekim 2022’de başlayan bu projede meme kanseri hastalarının mevcut tedavilerinin etkisini güçlendirecek ve hastaların yaşam kalitesini arttıracak bir tamamlayıcı terapi geliştirilmesi planlanmaktadır. Video-immünoterapi adını verdiğimiz bu yöntemle, insan zihninin hayal ile gerçeği ayırt edememesi prensibine dayanan yönlendirilmiş imgelemeyi hastalara aktif bir şekilde uygulatmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla, bağışıklık sistemi hücrelerinin meme kanseriyle savaştığı bir video oyunu geliştirilmesi planlanmaktadır. Oyun ODTÜ Teknokent, Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) işbirliğiyle geliştirilmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Onkoloji, Tıbbi Patoloji ve Genel Cerrahi Bölümleri işbirliğiyle bu video-immünoterapi oyununun meme kanseri hastalarında etkinliği detaylı bir şekilde araştırılacaktır.
128 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler






























































































   133   134   135   136   137