Page 22 - Faaliyet Raporu 2022
P. 22

  Prof. Dr. Ahmet GÜL, YK Üyesi İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi (Aralık 2022 – )
İstanbul Tıp Fakültesi’inden 1987 yılında mezun olmuştur. Aynı Fakülte’de İç Hastalıkları ve Romatoloji uzmanlık eğitimlerini tamamlamıştır ve 1997 yılından itibaren öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
AraştırmalarıBehçethastalığı,AileviAkdenizAteşi ve vaskülitler ağırlıklı olmak üzere, inflamatuvar romatizmal hastalıkların immünopatogezi, genetik temelleri ve tedavi hedeflerinin belirlenmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Karolinska Institute (Stockholm, İsveç) ve Manchester University ARC Epidemiology Research Unit (Manchester, İngiltere) kurumlarında araştırmacı olarak çalışmıştır. Halen AS-DETAE Genetik Anabilim Dalı, National Institutes of Health, NHGRI (ABD) ve Radboud University (Hollanda) ile ortak araştırmalar yürütmektedir.
İstanbul Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesidir. İnflamatuvar romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılacak yeni ilaçların geliştirilmesine yönelik çalışmaları bulunmaktadır ve TÜBİTAK tarafından desteklenen INFLAM- IST 1004 platformunun bilimsel yöneticisidir;
ülkemizde IL-1 sitokinini hedefleyen biyolojik ilaçları üretmek üzere yürütülen çalışmaları koordine etmektedir.
COVID-19 salgını döneminde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu’nda ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda COVID-19 ilaç ve aşı çalışmalarını değerlendiren komisyonda görev yapmıştır.
Pek çok ulusal ve uluslararası mesleki derneğin üyesidir. Uluslararası yayınlarına WoS veri tabanına göre 12,000’den fazla atıf yapılmış olup, h indeksi 57’dir.
Genel Bilgiler 15


   20   21   22   23   24