Page 29 - Faaliyet Raporu 2022
P. 29

  Prof. Dr. Figen COŞKUN, YK Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi (Nisan 2020 – Aralık 2022) Yönetim Kurulu Başkanı (Nisan 2020 - Kasım 2020)
Prof. Dr. Figen COŞKUN, tıp eğitimini 1993 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı’nda uzmanlığını alan Dr. Coşkun, kariyerine Dokuz Eylül Üniversitesi’nde devam etmiştir. Acil Tıp Anabilim Dalı’nda 2006 yılında Doçent, 2019 yılında ise Profesör ünvanını almıştır. 2019 yılından itibaren Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Başkan Vekili ve Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevlerini yürütmüş; Ocak 2021’de Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmıştır. Acil Tıp alanında yayınladığı makale, bildiri ve kitap bölümlerinin yanı sıra, ülkemizde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanının gelişmesine katkıda bulunmuş, 2020 senesinin Şubat ayından itibaren DEÜ Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıp (Getat) Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Danışma Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Dr. Coşkun, Acil Tıp Uzmanları Derneği’nin (ATUDER) Başkanlığını yapmıştır. Nisan-Kasım 2020 tarihleri arasında İBG Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.
22 Genel Bilgiler   27   28   29   30   31