Page 36 - Faaliyet Raporu 2022
P. 36

 Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı, Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanı ve Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Müdürü’dür. Dr. Hotamışlıgil aynı zamanda MIT Harvard Broad Enstitüsü, Harvard Kök Hücre Enstitüsü ve Joslin Diyabet Merkezi’nde görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Tıp Doktoru olarak mezun olduktan sonra Harvard Tıp Fakültesi’nde Biyolojik Kimya ve Moleküler Farmakoloji doktorasını tamamlamıştır. Obezite ve Diyabet mekanizmalarının aydınlatılmasına yönelik yaklaşık 200 yayını olan Dr. Hotamışlıgil, İBG’nin kuruluş sürecinde de bilimsel danışman olarak önemli katkılar sağlamıştır.
                     Genel Bil
 Prof. Dr.
Gökhan Hotamışlıgil
Harvard School of Public Health Boston, USA Metabolizma, ilaç keşfi
giler 29

   34   35   36   37   38