Page 61 - Faaliyet Raporu 2022
P. 61

  Histopatoloji
Histopatoloji birimi, mevcut altyapısı uzman personeli ile başta İyi Laboratuvar Uygulamaları(GLP) kapsamında yürütülen çalışmalar olmak üzere, İBG ve dış kullanıcı araştırmacılarına 2022 yılında da hizmet vermeye devam etmektedir. Rutin çalışmalara ilave olarak bu yıl içinde tamamlanan kritik çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.
İyi laboratuvar uygulamaları yani GLP prensiplerine uygun yürütülen İBG- Histopatoloji Birimi, 2022 yılında biyobenzer molekül adayı olan ilacın Farmakodinamik ve Farmakokinetik çalışmaları gerçekleştirilmiş olup sponsora sunulan final rapor ile tamamlanmıştır.
İBG-Histopatoloji Birimi, Ar-Ge çalışmalarında da kurum içi 10 farklı,kurum dışı ise DEÜ ve EÜ araştırma grubuna hizmet vermiş ve vermeye devam etmektedir.
İBG bünyesinde bulunan Vivaryum ve Zebrabalık birimlerinin rutin histopatolojik incelemeleri yapılarak Patolog, Prof.Dr.Veteriner Hekim
   54 Genel Bilgiler

   59   60   61   62   63