Page 90 - Faaliyet Raporu 2022
P. 90

 2022 yılı içerisinde aktif olarak yürütülen 1 adet TÜBİTAK 1001 projesi (219S678 No lu, “cGAS-STING sitozolik DNA tanıma yolağının kütanöz Leishmania enfeksiyonundaki rolünün incelenmesi” isimli proje).
AR-GE kapsamında 2022 yılında yapılan yayınlar aşağıdadır:
1. Yilmaz, I. C., Dunuroglu, E., Ayanoglu, I. C., Ipekoglu, E. M., Yildirim, M., Girginkardesler, N., Ozbel, Y., Toz, S., Ozbilgin, A., Aykut, G., Gursel, I., & Gursel, M. (2022). Leishmania kinetoplast DNA contributes to parasite burden in infected macrophages: Critical role of the cGAS-STING-TBK1 signaling pathway in macrophage parasitemia. Frontiers in immunology, 13, 1007070. https://doi. org/10.3389/fimmu.2022.1007070
2. Sefer AP, Abolhassani H, Ober F, Kayaoglu B, Bilgic Eltan S, Kara A, Erman B, Surucu Yilmaz N, Aydogmus C, Aydemir S, Charbonnier LM,
Kolukisa B, Azizi G, Delavari S, Momen T, Aliyeva S, Kendir Demirkol Y, Tekin S, Kiykim A, Baser OF, Cokugras H, Gursel M, Karakoc-Aydiner E, Ozen A, Krappmann D, Chatila TA, Rezaei N, Baris S.Expanding the Clinical and Immunological Phenotypes and Natural History of MALT1 Deficiency. J Clin Immunol. 2022 Apr;42(3):634- 652. doi: 10.1007/s10875-021-01191-4.
3. Surucu Yilmaz N, Bilgic Eltan S, Kayaoglu B, Geckin B, Heredia RJ, Sefer AP, Kiykim A, Nain E, Kasap N, Dogru O, Yucelten AD, Cinel L, Karasu G, Yesilipek A, Sozeri B, Kaya GG, Yilmaz IC, Baydemir I, Aydin Y, Cansen Kahraman D, Haimel M, Boztug K, Karakoc-Aydiner E, Gursel I, Ozen A, Baris S, Gursel M. Low Density Granulocytes and Dysregulated Neutrophils Driving Autoinflammatory Manifestations in NEMO Deficiency. J Clin Immunol. 2022 Apr;42(3):582-596. doi: 10.1007/s10875-021- 01176-3.
 Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 83
   88   89   90   91   92