Page 128 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 128

elde edilen veriler 2021 yılında bir uluslararası kongrede sunulmuştur.
İnsan Makrofajlarındaki ATP-Bağlayıcı Kaset Taşıyıcı G1’in İmmünoterapide Hedef Molekül Adayı Olarak Araştırılması (Yürütücü: Duygu Sağ, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) GEBİP Ödülü, 2018-2021): Sağ Kanser İmmünolojisi Laboratuvarı’nın daha önceki çalışması Kolesterol Taşıyıcı Protein ABCG1 olmadığında farelerde tümör mikroçevresindeki makrofajların tümörle savaşan M1 fenotipine dönüştüğü ve mesane kanseri gelişimini baskıladığını göstermiştir (Sag ve ark., 2015). 2018 Aralık ayında başlayan bu projenin amacı, ABCG1’in makrofajlara yönelik bir immünoterapide hedef molekül olarak araştırılmasıdır. Bulgular ABCG1’in, makrofajların önemli rol aldığı bilinen tip 2 diyabet ve benzeri hastalıkların tedavisi için makrofaj polarizasyonunu modüle etmede potansiyel yeni bir hedef olabileceğini önermektedir. Bu sonuçlardan oluşan iki bildiri 2021 yılında bir uluslararası kongrede sunulmuştur. Bir bildiri de en iyi poster ödülü için yarışmak üzere seçilmiştir. Bu çalışma bir doktora tezine konu teşkil etmektedir. Proje sonuçları ile ilgili olarak bir makale SCI kapsamında bir dergide revizyondadır ve bioRxiv’e yüklenmiştir. Bir makale de yazım aşamasındadır.
Saponin Moleküllerinin Eldesi için Bir Yöntem ve Aktif Moleküllerin İmmünomodulatör Olarak Kullanımı (Yürütücü: Erdal Bedir (IYTE), Araştırmacılar: Duygu Sağ (iBG), Ali Çağır (İYTE), Nilgün Yakuboğulları (IYTE), 2018- 2021): Astragalus bitkisinden elde edilen AST-VII molekülü ve yarı-sentez çalışmaları sonucunda elde edilen yeni triterpenoidal moleküller olan DC-AST VII ve DAC-AST VII’nin
insan tam kan denemesinde IL-1b ve IL-17A sitokinlerinin salımını indüklediği, dendritik hücre matürasyonunu ve CD8+ ve CD4+ T hücre aktivasyonunu sağladığı gösterilmiştir. DAC- AST VII kanser hücrelerine karşı sitotoksisite de göstermiştir. Bu kapsamda, güçlü hücresel yanıt gerektiren malarya, HIV, tüberküloz, kanser gibi hastalıklarda kullanılmak üzere üretilen aşılarda, bu moleküllerin adjuvan olarak efektif bir şekilde kullanılabileceği anlaşılmıştır. Bu buluş için yapılan patent başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Bu proje kapsamında bir yüksek lisans tezi gerçekleştirilmiştir. Proje sonuçları ile ilgili olarak bir makale SCI kapsamında bir dergiye gönderilmiştir ve bioRxiv’e yüklenmiştir.
Tıbbi Bitki Tinospora Cordifolia ve Tıbbi Bitki Karışımı Kabasura Kudineer Choornam’ın Primer İnsan Makrofaj Polarizasyonu Üzerine Etkisi (Yürütücü: Duygu Sağ, Sri Sri Institute for Advanced Research (SSIAR) destekli araştırma projesi(2021-2023):TıbbibitkiT.cordifoliavetıbbi bitki karışımı Kabasura kudineer choornam’ın immün-modülatör, antibiyotik ve anti-diyabetik özellikler gösterdiği bilinmektedir. Ayrıca yapılan sayıca az fakat dikkat çekici klinik çalışmalarda Kabasura kudineer choornam’ın, SARS-CoV-2 enfeksiyonunda standart tedavi yöntemlerine ek olarak kullanıldığında, hastalığın tedavisinde son derece etkili olduğu görülmektedir. Bu projenin amacı, bu tıbbi bitkilerin makrofaj polarizasyonuna etkisinin araştırılmasıdır. Bu kapsamda T.cordifolia ve Kabasura kudineer choornam’ın sağlıklı donörlerden alınan kan monositlerinden türemiş makrofajlara (primer insan makrofajları) etkisi incelenmiştir. İki tıbbi bitkinin de primer insan makrofajlarını patojenlerle savaşma gücü yüksek M1 fenotipine doğru
120 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

   126   127   128   129   130