Page 14 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 14

                    Danışma Kurulu
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 10 kişilik bir Danışma Kurulu
Merkez Müdürü
 6 Genel Bilgiler
Yönetim Kurulu
3 DEÜ öğretim üyesi
2 Diğer üniversiteden öğretim üyesi 1 Özel sektör yetkilisi
1 Kamu kurum yetkilisi   12   13   14   15   16