Page 16 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 16

 Fiziksel Yapı
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)’nin Balçova’daki sağlık ekosistemi içerisinde yer almaktadır. Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Bioizmir, DETTO ve DEPARK bu ekosistemin diğer önemli paydaşlarıdır.
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG), yaşam bilimlerinde temel araştırmalardan, biyoteknoloji ve biyomühendislik uygulamalara kadar uzanan multidisipliner ve entegre bir merkez olarak tasarlanan, Türkiye’nin yaşam bilimleri alanındaki en büyük (yedi kat, 22.250 m2) merkezidir. 6550 sayılı Kanun kapsamında Yaşam Bilimleri ve Sağlık Biyoteknolojisi alanında yeterlik alan ilk ve tek merkezdir.
Ana bina dışında, bir de teknik destek binasına sahip olan İBG’nin fiziksel altyapısında bulunan başlıca birimler şunlardır:
• Temel, Translasyonel ve Teknolojik araştırmalar ile Endüstriyel Ar-Ge yoluyla önemli insan hastalıklarının tanı ve tedavisine katkı sağlamak ve küresel sağlık sorunlarını önlemek amacıyla hizmet ve ürünler geliştirmek için araştırma birimlerine ait 8.500 m2 laboratuvar alanı zemin kat, 1. kat, 2. kat ve 3. katlarda yer almaktadır.
• Araştırma birimlerinin araştırma ve Ar-Ge faaliyetlerinde ortak kullandıkları cihazların yer aldığı 1.000 m2 ortak laboratuvar alanı tüm araştırmacıların kolay erişime imkan sağlayacak şekilde zemin kat, 1. kat ve 2.
katlarda yer almaktadır. Araştırma destek birimleri (Akış Sitometrisi, Elektron Mikroskopi, Optik Görüntüleme, Histopatoloji, Genel Cihaz Laboratuvarları vb.) için ayrılan 6.600 m2 özel alan bulunmaktadır.
• İBG Kemirgen Vivaryumu, 1.200 kafes ve 4.800 kemirgen kapasitesindeki 3.800 m2’lik alanda kemirgen yetiştirmeye ve fare modelleri oluşturmaya yönelik çalışmalarını 4 ve 5. katlarda sürdürmektedir. Zebrabalığı Vivaryumu 84 m2’lik alanı ile zemin katta yer almakta olup, 300 tank akvaryum kapasiteli üretim, 50 akvaryum kapasiteli karantina ve uygulama alanına sahiptir. Bu alanda 1 adet merkezi filtrasyonlu 6 rak akvaryum sistemi, 1 rak bağımsız akvaryum sistemi bulunmaktadır. Sistemler dijital kontrollü olup sistem suyu 4 filtre (Mekanik x2, Biyolojik ve Karbon) ile temizlemekte, UV sterilizasyonu yapmakta ve sıcaklık, iletkenlik ve pH değerlerini optimum koşullarda tutmaktadır.
• Biyoteknolojik İlaç Ar-Ge ve Pilot Üretim Tesisi ile İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarları toplam kullanım alanı 500 m2’dir ve binanın 3. katında yer almaktadır. Türkiye’nin preklinik alanda ilk uluslararası GLP sertifikasına sahip olan İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında, klinik öncesi ilaç analizlerinde, ilaç otoritelerinin kabul edeceği uluslararası geçerliliği olan güvenilir deney ve analiz hizmetleri sunulmaktadır.
• NEVCELL Kök Hücre ve Genetik Tedaviler Merkezi 380 m2’lik terapötik hücre birimi ve 280 m2’lik Ar- Ge birimlerinden oluşmaktadır. Terapötik hücre biriminin GMP başvurusu yapılmış, ilk denetim gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı
8 Genel Bilgiler
   14   15   16   17   18