Page 160 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 160

Kanser ve Osteoporoz Tedavisi için Monoklonal Antikor Etkin Maddeli Biyobenzer İlaç Geliştirilmesi ve Üretilmesi (Yürütücü, TÜBİTAK 1007, Ref: #115G073, 2016-2021): Projede, ABD ve Avrupa Birligi ülkelerinde ruhsatlı olan, bir monoklonal antikorun biyobenzerinin yerli olarak geliştirilmesi ve ruhsatlandırılarak ticarileştirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda proje çıktıları; master hücre bankasının oluşturulması, alt ve üst akım prosesleri sonrası saflaştırılmıs biyobenzer etkin maddenin ve biyobenzer ürünün farmasötik olarak kullanılabilir formunun geliştirilmesidir. Buna paralel olarak üretilen biyobenzer etkin maddenin referans ürüne benzerliğinin ispat edilmesinde EMA gibi ototoritelerin tanımladığı kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmesi ana çıktılarımızdandır. Projenin İBG tarafından yürütülen kısmı tamamlanmış olup, proje partnerine teknoloji transferi gerçekleştirilmiştir.
UPLC ve Kapiler Elektroforez sonucu
Sitrulinemi Hastalığında İnsan Karaciğer Kimerik Fare Modelinin Oluşturulması (TÜBİTAK 1001): Üretilen ve karakterize edilen sağlıklı ve hasta karaciğer organoidlerinin, hasarlanmış karaciğeri olan FRG farelere dalak içi enjeksiyonu hepatositlerin fare karaciğerinde kimerizm oluşturduğu bir model geliştirilecektir. Son olarak sitrüllinemi oluşturulan FRG farelerde, hastalarda kısmı kontrolü sağlamak amacıyla rutin kullanılan ilaçların ve belirlenen metabolitlerin dengelenmiş besin içerikleri kullanımı ile gerçek hasta bakım/sağkalım senaryoların oluşturulması amaçlanmaktadır.
    152 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Xenograft modelden çıkarılan dokuya ait H&E boyama sonucu


   158   159   160   161   162