Page 175 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 175

 Plazmonik Hücre Sitometri Platformu
(Yürütücü: Dr. Arif Engin ÇETİN, 3501 TÜBİTAK, 2019-2022, Ref: 119E111): Bu projede, hücrelerin biyofiziksel özelliklerini ve kanser ilaçlarına verdiği tepkiyi ex vivo olarak saptayan bir plazmonik platform geliştirilmiştir. Sistemin; hücrelerin proliferasyon ve terapötik profillemesini, hücrelerin ağırlıklarındaki değişimi yüksek hassasiyette belirleyerek yapabildiği başarıyla gösterilmiş ve çalışmanın sonuçları ACS Nano dergisinde yayınlanmıştır. Ortaya çıkarılan yöntem ve teknoloji ile ilgili patent başvurusu yapılmıştır.
FMF (Ailevi Akdeniz Ateşi) Hastalığı Tanı Platformu (Yürütücü: Dr. Arif Engin ÇETİN, 1005 TÜBİTAK, 2020-2022, Ref: 119E649): Bu projede, dünya genelinde oldukça yaygın olan FMF hastalığının erken tanısı için, ekonomik, güvenilir, hızlı sonuç veren ve taşınabilir bir biyosensör sistemi geliştirilmiştir. Sistem, nano-parçacık temelli biyo-çiplerin yüksek hassasiyette tanımlama özelliklerini kullanarak, hasta örneklerinde sağlıklı bireylerden daha fazla sentezi yapılan bir biyo-belirtecin tespitinin yapılmasıyla FMF hastalık tanısını koymaktadır. Geliştirilen teknolojinin prototipi ortaya çıkarılmış ve hasta örnekleriyle testleri devam etmektedir. Ayrıca, teknolojinin patent hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
Otomatik ve Taşınabilir SPR Platformu
(Danışman: Dr. Arif Engin ÇETİN, 2218 TÜBİTAK, 2020-2021, Ref: 118C458): Bu projede, özellikle farmakolojide etken maddelerin keşfinde sıklıkla kullanılan ticari yüzey plazmon (SPR) sistemleriyle aynı prensipte çalışan taşınabilir ve düşük maliyetli bir biyosensör platformu geliştirilmiştir. Yazılımı ve donanımı tamamen yerli ve milli
imkanlarla geliştirilen teknoloji ile ilgili testler devam etmektedir.
Yüksek Alan Derinlikli ve İnkübatörlü Odak İstifleme Mikroskobu (Danışman: Dr. Arif Engin ÇETİN,1507TÜBİTAK,2020-2021,Ref:7201148): Bu projede; kolorektal kanserli hastaların primer tümör organoidlerinde, farklı kemoterapi rejimlerinin organoid morfolojileri üzerine etkilerinin görüntülenerek değerlendirilmesini sağlayan bir platform geliştirilmektedir. Sistemin; ticari bir ürün haline getirilmesi için TÜBİTAK projesi kapsamında bir sanayi kuruluşuyla ortak çalışmalar yürütülmektedir.
  Teknolojik Araştırmalar Programı 167   173   174   175   176   177