Page 173 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 173

 kanseri hücre kültürü modelinde, sorafenib direnci kazandırılmış kanser hücrelerinde, diğer bir tedavi alternatifi olan Regorafenib’in etkilerini anlamaktır. Bu kapsamda, atasal ve sorafenib dirençli HCC hücre hatlarında tümör mikroçevreyi taklit edecek şekilde, stellate hücreler ve makrofajlarla ko-kültür edilen üç boyutlu sferoidler oluşturulmuştur.
Hepatik Organoidlerde, Kültür Mikroçevre Modifikasyonlarının, Fonksiyon ve Matürasyona Etkilerinin Tek Hücre Seviyesinde İncelenmesi (Yürütücü: Esra Erdal. Araştırmacılar: Alper Bağrıyanık, Özlem Yeşil Çeliktaş, Soheil Akbari. Danışmanlar: Uğur Sezerman, Hilmi Orhan. TÜBİTAK 1001, Ref # 221S447, 2021-2024): Bu projenin genel amacı, kültür ortamında yapılacak değişiklikler ile hepatik organoidleri fizyolojik olarak erişkin karaciğerine benzer olgunlukta olan yapılara dönüştürmektir ve hücresel içeriklerinin değişimini tek hücre düzeyinde incelemektir. Ayrıca bu projede hepatik organoidleri üretirken kullanılan konvansiyonel matrikislere alternatif bulma çalışmaları da yapılarak yeni bir matriks ve bu matriksin olgunlaşma süreçlerindeki etkisi de analiz edilecektir. Oluşturulan bu model ilaç sektöründe ciddi şekilde ihtiyaç duyulan hepatoksisite gibi analizlerde benzersiz bir platform olma potansiyeline sahiptir.
Teknolojik Araştırmalar Programı 165
   171   172   173   174   175