Page 181 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 181

 Tortu Örneklerinden Moleküler ve Kültür Yöntemleri ile İnfluenza A Virüslerini Saptama Limitlerinin Belirlenmesi (Yürütücü: Zeynep A. Koçer, DEU-BAP, Ref: #2020.KB.SAG.024, 2020-2021): İnfluenza A virüsleri (İAV) yabanıl su kuşlarında taşınmakta olup, kuşlarda asemptomatik gastrointestinal hastalığa yol açmaktadır. Yabanıl su kuşlarının yanı sıra, domuz, insan, köpek, kedi, at, deniz memelileri ve kümes hayvanları gibi birçok organizmayı da enfekte edebilmektedir. Yabanıl su kuşları ağız yoluyla aldıkları virüsler ile enfekte olmakta, gastroenterik enfeksiyon sonrası dışkılama ile bu virüsleri sucul ortamlara, yani çevrelerine yaymaktadır. Dışkılama yolu ile sucul ortamlara bırakılan bu virüsler zamanla tortulara çökebilmekte, çevresel koşullara dayanıklılıklarına bağlı olarak, bir süre sonra diğer kuşları ve memeli türlerini de enfekte edebilmektedir. Dolayısıyla, çevresel dayanıklılığı yüksek olan ve abiyotik kaynaklarda enfeksiyöz yetisini koruyabilen virüsler, doğada tür içi ve türler arası geçişkenlik gösterebilmektedir. Bu da kuşlarda taşınan virüslerin zoonotik yetisini arttırmasına ve lokal veya yaygın salgınlara yol açmasına sebep olabilmektedir.
2018-2019 yılları arasında yürütülen ve 2019 yılında başarıyla tamamlanan TÜBİTAK 2232 programı tarafından desteklenmiş, 118C004 nolu ve “Sulak Alanlarda Bulunan Tortularda Influenza A Virüslerinin Yaygınlığı ve Çeşitliliği” başlıklı proje kapsamında sucul ortamlardaki tortu örnekleri, moleküler yöntemler ile influenza virüsü açısından taranmıştır. Virüs taraması İAV’lerinin en korunaklı geni olan matriks genine özgü primerler kullanılarak gerçekleştirilmiş, tarama sonunda örneklerin %22’sinde influenza virüsünün matriks genine rastlanmıştır. Çevresel örneklerde bulunan virüslerin kültür ortamında
izolasyonu genellikle kapsamlı bir optimizasyon gerektirmektedir. Mart 2020 itibariyle kabul edilen 2020.KB.SAG.024 nolu bu projenin temel hedefi tortu gibi komplike içeriği olan abiyotik kaynaklarda bulunan İAV’lerinin moleküler ve kültür yöntemleri ile saptama alt limitlerinin belirlenmesidir. Çalışmanın sonuçlarına göre, tortu örneklerinden moleküler yöntemler ile virüs saptama limiti tatlı su tortu örnekleri için 102.5 EID50/ml, tuzlu su tortu örneklerinde ise 103.5- 105.5 EID50/ml olarak belirlenmiştir. Kültür yöntemi ile virüs saptama limiti ise her iki örnek için de 104.5 EID50/ml olarak belirlenmiştir. Bu proje kapsamında yapılan çalışmalar bir yüksek lisans tez çalışması olup Şubat 2021’de tamamlanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen çıktılar, daha önce başarılı bir şekilde abiyotik kaynaklardan izole edilemeyen virüslerin fenotipik ve genotipik karakterizasyonuna olanak sağlayacaktır. Proje çıktıları, uzun vadede de, değişen çevresel koşullara göre virüslerin tepkisel değişimini ve gelecek salgın risklerinin değerlendirilebilmesi açısından oldukça önemlidir. Projenin çıktıları ile yayınlanacak makalenin yazımı son aşamaya ulaşmış, başvuru sürecine hazırlanılmaktadır.
Kıyı Kuşlarında Bulunan İnfluenza Virüslerinin Salgın Oluşturma Risklerinin Moleküler Açıdan Değerlendirilmesi (Yürütücü: Zeynep A. Koçer, Araştırmacı: Ortaç Onmuş, TÜBİTAK 1001, Ref: #120O564, 2021-2024): Bu projede, ülkemizde kış göçmeni olarak konaklayan, insanlarla olası temaslarda ya da aynı alanlarda bulunan kıyı kuşları tarafından taşınan, düşük patojenli influenza A virüslerinin tanımlanması ve salgın oluşturma riski olan suşların saptanması amaçlanmaktadır. Sürekli değişen çevre koşulları ile birlikte, epidemi veya pandemiye yol açma riski olan zoonoz viral hastalıklarda dünya genelinde ciddi bir artış
 Teknolojik Araştırmalar Programı 173


   179   180   181   182   183