Page 203 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 203

 Makuler Kornea Distrofisinin in-vivo Modellemesi: Zebra Balığı Mutantlarının CRISPR/Cas9 ile Oluşturulması, CHST6’nın Gelişimdeki Rolünün ve MKD Hastalık Fenotipinin Araştırılması (Yürütücü: Gülçin Çakan Akdoğan, Danışmanlar: Sibel Kalyoncu Uzunlar, Canan Aslı Yıldırım, TÜBİTAK 1001, #219S943, 2020-2023): Makuler Kornea Distrofisi (MKD) otozomal resesif kalıtılan bir nadir hastalık olup, kornea tabakasında birikimlerin oluşmasına bağlı ilerleyici görüş kaybına sebep olan, tedavisi henüz geliştirilmemiş bir hastalıktır. MKD için medikal tedavilerin geliştirilmesi için in vivo modellere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu proje kapsamında CHST6 geninin zebra balığı mutantının CRISPR/Cas9 yöntemiyle oluşturulması ve ilk in vivo MKD modelinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2021 yılı içerisinde mutant balık suşları geliştirilmiştir. Merkezimizde geliştirilen ilk CRISPR/Cas9 mutant zebra balığı hatları bu proje kapsamında elde edilmiştir. Elde edilen homozigot ve heterozigot mutantlarda gen işlev kaybı kanıtlanmış, mutantların gelişimsel fenotipleri tanımlanmıştır. Bu kapsamda bir yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. Mutantlarda MKD hastalığının incelenmesine devam edilmektedir.
Su/iyonik Sıvı Mikroemülsiyonları İçerisinde İlaç Yüklü Albümin Nanoparçacıkların Sentezi, Karakterizasyonu Kanser Hücreleri İle Olan Etkileşimi ve İlaç Takibinin EPR Spektroskopisi ile Çalışılması (Araştırmacı: Gülçin Çakan Akdoğan, TÜBİTAK 1001 #118Z341 2018-2021). İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Yaşar AKDOĞAN yürütücülüğünde gerçekleştirilen bu projenin amacı, albümin nanoparçacıklarının sentezinde özgün bir yaklaşım geliştirmek,
iyonik sıvıları (yeşil çözgenler) kullanarak ilaç taşıyıcı nanoparçacıklar geliştirmek ve bunların potansiyelini hücre deneyleri ile incelemektir. Proje kapsamında geliştirilen nanoparçacıkların hücrelere giriş verimleri, ilaç taşıma ve salınım dinamikleri çalışılmıştır. Çakan Laboratuvarında nanoparçacıkların toksiste ve etkinlik testleri tamamlanmıştır. 2020 yılında bir SCI-indeks makale yayınlanan çalışmanın ikinci makalesi hazırlanmaktadır. Proje başarı ile tamamlanmıştır.
Kanser Tedavisi için VEGF’e Bağlanan Yeni Nesil Rekombinant Antikor Parçacıklarının Geliştirilmesi (Araştırmacı: Gülçin Çakan Akdoğan, Yürütücü: Sibel Kalyoncu Uzunlar, TÜBITAK 3501, Ref: #119Z161, 2019-2022): Antikorlar şu anda dünyadaki biyofarmasötik satışlarının yarısından fazlasını temsil etmektedir ve antikorların piyasa hacmi her geçen gün artmaktadır. Günümüzde onaylanmış 80’den fazla antikor ilacı vardır ve daha da fazlası faz I/II/III klinik araştırmalar aşamasındadır. Proje kapsamında kanser tedavisinde kullanım potansiyeli olan anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü A (VEGF) antikor parçacıklarının üretilmiş, in vitro ligand bağlanma afinitesi yüksek varyantlar in vivo zebra balığı anjiyogenez modelinde test edilmiştir. Üretilen varyantların SIV angiyogenez modelinde testleri yapılarak daha etkin varyantlar belirlenmiş ve in vitro verilerle uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. Proje kapsamında yazılan bir orijinal makale SCI- indeksli Q1 bir dergide revizyon aşamasındadır. Proje kapsamında 1 yüksek lisans öğrencisi desteklenmektedir.
Karaciğer Metastazı Gelişiminde HGF/c-Met Yolağının Rolünün Tümör Mikroçevresini İçeren Koşullarda İncelenmesi (Araştırmacı:
 Endüstriyel Ar-Ge Programı 195

   201   202   203   204   205