Page 22 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 22

  Prof. Dr. Figen COŞKUN, YK Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi (Kasım 2020 – halen) Yönetim Kurulu Başkanı (Nisan 2020 - Kasım 2020)
Prof. Dr. Figen COŞKUN, tıp eğitimini 1993 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı’nda uzmanlığını alan Dr. Coşkun, kariyerine Dokuz Eylül Üniversitesi’nde devam etmiştir. Acil Tıp Anabilim Dalı’nda 2006 yılında Doçent, 2019 yılında ise Profesör ünvanını almıştır. 2019 yılından itibaren Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Başkan Vekili ve Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevlerini yürütmüş; Ocak 2021’de Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmıştır.
Acil Tıp alanında yayınladığı makale, bildiri ve kitap bölümlerinin yanı sıra, ülkemizde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanının gelişmesine katkıda bulunmuş, 2020 senesinin Şubat ayından itibaren DEÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Getat) Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Danışma Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Dr. Coşkun, Acil Tıp Uzmanları Derneği’nin (ATUDER) Başkanlığını yapmıştır.
14 Genel Bilgiler

   20   21   22   23   24