Page 227 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 227

 2020 yılının Haziran ayında kurulan Eğitim ve İletişim birimi 2021 yılı içerisinde İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)’nde gerçekleşen önemli bilimsel gelişmeler ve etkinlikler ile ilgili toplam 38 adet haber yayınlamıştır.
Çeşitli medya kanallarında yayınlanan 10 yazılı ve görsel İBG haberi muhabirlerle birlikte hazırlanmıştır. Bunlardan bir tanesi ana akım medya kanallarında haber bültenlerinde yayınlanmıştır.
2021 senesinde; İVEK (İlaç Eczacılık sağlık Bilim ve teknolojileri Vakfı) tarafından organize edilen BIO-Türkiye Uluslararası Biyoteknoloji Kongresinin çevrim-içi platformunda; İBG sanal stand açmıştır.
2021 yılında toplam 17 çevrimiçi bilimsel seminer düzenlenmiştir; bunlardan beş tanesi İBG dışından bir araştırmacı tarafından verilmiştir. İBG araştırmacılarının gerçekleştirdikleri çalışmaların İBG içerisindeki diğer araştırmacılar ile paylaşılması amacıyla 2021 yılında 27 iç seminer düzenlenmiştir. Ayrıca Mart ayında “Çevrimiçi 2. Zebra Balığı Çalıştayı” ve Haziran ayında EMBL desteği ile “Integrative Modelling of Biomolecular Interactions” çalıştayları organize edilmiştir.
2021 yılında, California, ABD temelli Zero Gravity Academy şirketi tarafından verilen; İBG araştırmacılarına yönelik “Innovation, Entrepreunership & Disruption: Readiness
Etkinlik Faaliyetleri
Program for the new Era” isimli bir eğitim programı organize edilmiştir.
2021 yılında stajyer olarak toplam 40 kişi İBG’de yürütülen çalışmalarda aktif rol oynamıştır. Bu 40 yaz stajyeri dışında, güz döneminde 11 gönüllü stajyer İBG laboratuvarında pratik eğitimlerini almıştır. Ayrıca, TÜBİTAK STAR lisans burs programı kapsamında Ocak ayında 17, Kasım ayında 7 lisans öğrencisi burslu olarak staj yapma imkanı elde etmiştir.
2021 yılının en büyük etkinliği İBG Bilim Günü olmuştur; bu yıl hibrit olarak düzenlenen etkinliği toplam 55 kişi canlı olarak izlemiştir. Toplam izlenme 1345’dir. Etkinliğin sonunda alanında çığır açıcı çalışmalar yapmış genç araştırmacıları desteklemek üzere İBG Bilim Madalyası verilmiştir. Bu yılki madalyanın sahibi Gazi Üniversitesi Kimya Bölümünde öğretim üyesi ve araştırma grup lideri olan Doç. Dr. Gökhan DEMİREL olmuştur.
İBG bünyesinde, İBG dışı kurum ve firmalara da hizmet veren platformların tanıtımı amacıyla; İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarları, İBG-FARMA ve İBG-BİYOBANKA için profesyonel tanıtım filmleri hazırlanmış; bu filmlerin çeşitli kanallarda yayını sağlanmıştır.
Ayrıca, İBG’nin nadir hastalıklar alanında görünürlüğünü arttırmak amacıyla, 28 Şubat 2021 Nadir Hastalıklar Günü’nde yayınlamak amacıyla, İBG araştırmacıları ve öğrencilerini içeren bir “Nadir Hastalıklar Farkındalık Video”su
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 219   225   226   227   228   229