Page 229 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 229

 Ulusal-Uluslararası Toplantılara Katılım ve Uluslararası Etkileşim
İBG’nin araştırma ve yenilikçilik kapasitesinin artmasına katkı sağlayarak, bir mükemmeliyet merkezi haline gelmesine destek olacak ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak ve sürdürmek için farklı düzeylerde çalışmalar yapılmaktadır. İBG’nin ulusal ve uluslararası işbirliği çalışmaları iki ana grupta incelenebilir:
Birinci grupta; İBG’nin tanıtımına, ulusal ve uluslararası entegrasyonuna yönelik, İBG yönetim birimi ve grup liderlerinin farklı kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirdikleri sunumlar ve paydaşlar ile birebir bilgi sağladığı toplantılar yer almaktadır. İBG 2021 yılında European Molecular Biology Organization (EMBO) ve European Molecular Biology Laboratories (EMBL) temsilcileri ile aktif iletişimi sürdürmüştür. 2021 yılında ulusal düzeyde 10, uluslararası düzeyde 5 kongre, konferans, seminer, sempozyum ya da çalıştayda konuşmacı olarak İBG’yi temsilen toplam 15 etkinliğe katılım gösterilmiştir.
İBG’nin uluslararası araştırma konsorsiyumları/ organizasyonları ile işbirlikleri arasında European Molecular Biology Laboratories (EMBL, Heidelberg, Germany), European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI, Hinxton, UK), European Clinical Research Infrastructure Network, the European Network on Brain Malformations (Neuro-MIG), ve European Biobanking and Biomolecular Resources Infrastructures (BBMRI- ERIC) sayılabilir. Önceki yıllarda olduğu gibi Ulusal Koordinatör olarak Biyobanka ve Biyomoleküler Kaynaklar Araştırma Altyapısı (BBMRI-ERIC)
Yönetim Kurulu ve Üyeler Kurulu ile etkileşimini sürdürmüştür. Konsorsiyum ile işbirliği online toplantılar ile devam etmiş, bu kapsamda Türkiye biyobanka temsilcilerinin çevrimiçi düzenlenen Biyobanka ISO standardizasyon kurslarına katılımı sağlanmış, ayrıca “Center of Excellence in Biobanking and Biomedical Research Molecular Medicine Research Center” başlıklı Teaming projesi kapsamında yapılan etkinliklere aktif katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda BBMRI Türkiye ve İBG Biyobanka 2021 yılında INFRA- 2021-EMERGENCY-02 çağrısı kapsamında desteklenen Horizon Europe projesinde partner biyobanka olarak yer almaktadır. Bu altyapılarda Türkiye’nin temsilinin devamını ve geliştirilmesini sağlamak için süreç TÜBİTAK-ARGES’in katkıları ile devam etmektedir.
İkinci grupta ise proje temelli işbirlikleri yer almaktadır. Bu işbirlikleri sonucunda İBG’de aktif olarak sürmekte olan ulusal ve uluslararası fonlardan desteklenen çok sayıda proje bulunmaktadır. İBG araştırmacıları ulusal düzeyde proje temelli olarak Türkiye’nin birçok bölgesinden üniversite/araştırma kurumları (2018 yılında başlayan işbirlikler: Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Katip Çelebi Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, 2020 yılında başlayan işbirlikler: İstanbul Medipol Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi,
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 221
   227   228   229   230   231