Page 89 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 89

 Nörotrofin Reseptörü ile İlişkili Ölüm Bölgesi Proteininin Wnt/ß-Katenin Sinyal İletiminin Düzenlenmesindeki Rolünün Zebra Balığı Modelinde Araştırılması (Yürütücü: Güneş Özhan, Araştırmacılar: Erdinç Sezgin, TÜBİTAK 1001, #217Z123, 2018-2021): Sinyal yolaklarının temel bileşenlerinin birçok hayati hücresel fonksiyonları bulunduğundan, terapötik girişimlere yönelik önemli bir adım; görevli olduğu sinyal yolağı için oldukça özelleşmiş olup hücrelerin hayati faaliyetleri için gerekli olmayan düzenleyicileri (modülatörleri) tanımlamaktır. Bu projenin amacı, yeni nesil RNA dizileme (RNA-seq) analizi ile ortaya çıkardığımız bir Wnt/β-katenin hedef geni olan nörotrofin reseptörü ile ilişkili ölüm bölgesi geninin, bir Wnt/β-katenin yolağı geribildirim düzenleyicisi olma potansiyelinin moleküler düzeyde karakterize edilmesidir. Bu proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan 2021 yılında bir makale yayınlanmıştır. Yedi uluslararası/ulusal kongrede sunum yapılmıştır. Projede bir yüksek
lisans tamamlanmış olup bir doktora tezi devam etmektedir. Proje kapsamında CRISPR/Cas9 teknolojisi ile gen susturma yöntemi kullanılarak bir nakavt zebrabalığı hattı üretilmiştir. Ayrıca proje kapsamında, doktora bursiyeri Özgün Özalp EMBO Kısa Dönem Araştırma Bursu ve yüksek lisans bursiyeri Özge Çark FEBS Yaz Araştırma Bursu almaya hak kazanmıştır. Ayrıca proje sonuçlarından yararlanılarak 2021 yılı ikinci döneminde sunulan bir TÜBİTAK 1001 proje önerisi fonlanmaya hak kazanmış olup proje, sözleşmenin imzalanmasını takiben başlatılacaktır.
Melanosit Rejenerasyonunun ve Melanomun Moleküler Mekanizmalarının Zebra Balığı Modelinde Karşılaştırmalı Analizi ve Melanom Hücrelerinde Gen İfadesi Profillerinin CRISPR/ Cas9 Yöntemi ile Düzenlenerek Rejenerasyon Benzeri Bir ilerleyişin Indüklenmesi (Yürütücü: Güneş Özhan, TÜBİTAK 1001, #219Z040, 2020- 2023): Bu projenin amacı, doku ve organlarını morfolojik ve fonksiyonel olarak yenileyebilen ve ayrıca insandakine benzer histopatolojik ve ekspresyon profilleri ile hemen her tür tümörü oluşturabilen çok güçlü bir omurgalı modeli olan zebra balığından yararlanarak, melanosit rejenerasyonu ile melanomun, erken ve geç aşamalarında, moleküler düzeyde karşılaştırılmasıdır. Bu proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan bir makale yayına hazırlık aşamasındadır. Sonuçlar iki uluslararası/ ulusal kongrede sunulmuştur. Projede bir doktora tezi gerçekleştirilmektedir.
Diğer Projeler: Özhan Gelişim ve Rejenerasyon Laboratuvarı’nda Ankara Üniversitesi ile 119S124 numaralı ve “Alzheimer Hastalığı Tedavisine Yönelik Humanin İçeren Lipit Nanopartikül
  Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 81


   87   88   89   90   91