Page 9 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 9

   “Yaşam süreçlerinin bilimsel temellerini aydınlatmak, bilimin yaratıcı gücünü insan sağlığına yönelik teknolojik araştırmalara uygulamak, teknoloji platformları ve araştırma destek birimleriyle kamuya ve sanayiye kaliteli hizmet sunmak, sanayi ile ortak ürün geliştirmek, teknoloji transferi yapmak, moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanında insan kaynaklarımızı zenginleştirmek ve uluslararası yenilikçilik ağıyla bütünleşmektir.”
  Bilimsel araştırmaları ile uluslararası alanda öncü, yenilikçi teknolojilere hakim, bilgiyi katma değeri yüksek ürünlere dönüştüren biyoteknoloji merkezi olmaktır.
Genel Bilgiler 1
   7   8   9   10   11