Page 7 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 7

İBG, bünyesinde kurmuş olduğu altyapı ve insan gücü ile sağlık biyoteknolojisi alanında üretim ve teknoloji geliştirmeye önem vermiş ve geliştirdiği bir biyobenzer ilacın üretim prosesinin endüstriyel paydaşlara teknoloji transferini 2020 yılı içinde gerçekleştirmiştir. Bu altyapı ve bilgi birikimi, İBG merkezinde farklı biyolojik ilaçların geliştirilmesine öncülük edecek niteliktedir. Ayrıca İBG, Türkiye’nin preklinik alanda ilk uluslararası OECD-GLP sertifikasına Mart 2020’den itibaren sahip olan İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarları’nı faaliyete geçirmiş, Türkiye’nin preklinik çalışmalarda yurt dışına bağımlılığını ortadan kaldırılmıştır.
İBG, ilaç alanındaki deneyim ve güçlü bilgi birikimi ile, Mart 2020 sonrasında tüm dünyanın maruz kaldığı SARS-CoV-2 pandemisi sürecinde, Türkiye’de yerli aşı ve ilaç üretimini hedefleyen TÜBİTAK-COVID-19 platformunda yer almıştır. Bu kapsamda, İBG içerisinde 2020 yılında oluşturulan multidisipliner ekipler ile COVID-19 salgınına yönelik aşı, ilaç ve tanı kiti geliştirme çalışmalarına başlanmıştır.
İBG, ulusal misyonunun yanında yerelde de çok önemli bir işleve sahiptir. Dokuz Eylül Üniveritesi (DEÜ) başta olmak üzere İzmir ve çevresindeki üniversitelerle yakın ilişki içerisinde bölgenin bilimsel potansiyelini güçlendirmekte, üniversite mezunlarına yaşam bilimleri ve sağlık biyoteknolojileri alanında laboratuvar ve bilgisayar destekli eğitim alma, kariyer yapma imkanları sunmaktadır. Bu kapsamda İBG baş araştırmacıları, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nde yürütülen “Moleküler Biyoloji ve Genetik” ve
2020 yılında kabul edilen “Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri” lisansüstü programlarındaki eğitime ve tez araştırmalarına destek sağlamaktadır.
İBG, Türkiye’de kritik öneme sahip nadir hastalıklar alanında Araştırma ve Klinik Ürün Geliştirme kapasitesini büyütmek amacıyla, 2020 yılı içerisinde sunduğu proje ile “Avrupa Birliği ERA-CHAIRS fonu”nu almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda uluslararası arenada kendini kanıtlamış uzman bilim insanlarından oluşan ekipleri merkez bünyesine katmayı hedeflemektedir.
Sonuç olarak İBG, üstün kalitedeki bilimsel çıktıları, teknoloji geliştirmedeki yeteneği ve sahip olduğu altyapısı ile Türkiye’de sağlık biyoteknolojisi alanında, temel bilimden endüstriyel ürüne geçişte kritik öneme sahiptir. Geliştirilmesi gereken yönlerinin farkındalığı ile 2021 yılında yeni başarılara ulaşmayı hedeflemektedir.
Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL
Yönetim Kurulu Başkanı   5   6   7   8   9