Page 6 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 6

  Sunuş
 İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG), 6550 sayılı Kanun kapsamında Tematik Araştırma Altyapısı statüsünde çalışmaya Ocak 2018’de başlamıştır. İBG 2020 senesinde global pandemi koşullarının gölgesinde olduğu halde; kurulum amaçlarında yer alan performans hedeflerine ulaşma yolunda önemli mesafe kat etmiş ve üç yıllık olgunlaşma sürecinin meyvelerini toplamaya başlamıştır.
İBG’nin örgütlenme stratejisi, 1’den 9’a aşamalı olarak ilerleyen Teknoloji Hazırlık Seviyelerinden (THS) oluşan bir yol haritasına göre şekillenmiştir. İBG’nin ana felsefesi “temel bilimden güçlü teknolojiye” ekseninde ilerlemeyi öngördüğünden, THS 1-6 arasında yer alan seviyelerde farklı araştırma ekipleri oluşturulmuştur. Temel ve Translasyonel
Araştırmalar Programı THS 1-3 arasını, Teknolojik Araştırmalar Programı THS 4-5 arasını, Endüstriyel Ar-Ge Programı THS 5-7 arasını öncelikli kapsama alanı olarak tanımlamaktadır. Böylece, öncelikli olarak teknolojik ufku olan temel araştırmalar öne çıkmakta, bu araştırmaların çıktılarının rafta kalmaması, uygulamaya dönüşmesi için de teknolojik araştırmalar devreye girmektedir. Teknolojik araştırmaların çıktılarının ise doğrudan sanayiye transfer edilmesi ve özel sektör ortaklı proje çalışmaları 2020 yılında gerçekleşmiştir.
İBG, ulusal ve uluslararası kaynaklardan sağlanan yeni ve aktif proje sayısı, bu projelerin toplam bütçesi ve etki değeri yüksek dergilerde yayımlanan makale sayısındaki hedeflerini 2020 yılında büyük ölçüde aşmıştır.


   4   5   6   7   8