Page 5 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 5

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Mali Bilgiler 66
Bütçe Uygulama Sonuçları 66 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 67 Mali Denetim Sonuçları 72 Diğer Husular 73
Performans Bilgileri 75
Proje ve Faaliyet Bilgileri 79 Performans Sonuçları Tablosu 226 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 230 Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 231 Diğer Hususlar 232
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
Üstünlükler 236 Zayıflıklar 238 Değerlendirme 239
      3   4   5   6   7