Page 4 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 4

İçı̇ndekı̇ler
Genel Bilgiler
Misyon ve Vizyon 01 Yetki, Görev ve Sorumluluklar 02
Araştırma Altyapısına İlişkin Bilgiler 07
Fiziksel Yapı 08 Teşkilat Yapısı 10 Makine-Teçhizat ve Bilgi İletişim İmkanları 32 İnsan Kaynakları 38 Sunulan Hizmetler 42 Yönetim ve iç Kontrol Sistemi 56
Amaç ve Hedefler
Araştırma Altyapısının Amaç ve Hedefleri 60 Temel Politikalar ve Öncelikler 61 Diğer Hususlar 63
     2   3   4   5   6