Page 13 - Faaliyet Raporu 2022
P. 13

     fından bir
   Danışma Kurulu
Yönetim Kurulu tara belirlenen 10 kişilik Danışma Kurulu
Merkez Müdürü
 6 Genel Bilgiler
Yönetim Kurulu
2 DEÜ öğretim üyesi
3 Diğer üniversiteden öğretim üyesi 1 Özel sektör yetkilisi
3 Kamu kurum yetkilisi


   11   12   13   14   15