Page 15 - Faaliyet Raporu 2022
P. 15

 Fiziksel Yapı
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG), yaşam bilimlerinde temel araştırmalardan, biyoteknoloji ve biyomühendislik uygulamalara kadar uzanan multidisipliner ve entegre bir merkez olarak tasarlanan, Türkiye’nin yaşam bilimleri alanındaki en büyük (yedi kat, 26.650 m2) merkezidir. Bir başka deyişle 6550 sayılı Kanun kapsamında kurulan İBG hariç ilk üç merkezin toplam alanına neredeyse eşdeğer bir alan kapsamaktadır. 6550 sayılı Kanun kapsamında Yaşam Bilimleri ve Sağlık Biyoteknolojisi alanında yeterlilik alan ilk ve tek merkezdir.
Ana bina dışında, bir de teknik destek binasına sahip olan İBG’nin fiziksel altyapısında bulunan başlıca birimler şunlardır:
• Önemli insan hastalıklarının tanı ve tedavisine katkı sağlamak ve küresel sağlık sorunlarını önlemek amacıyla hizmet ve ürünler geliştirmek için araştırma birimlerine ait 8.500 m2 laboratuvar alanı zemin kat, 1. kat, 2. kat ve 3. katlarda yer almaktadır. THS 1’den - THS 6 düzeyine ulaşacak şekilde ürünler ve teknolojiler geliştirmek için İBG araştırmacıları üç tematik alanda AR-GE faaliyetleri yürütmektedirler. Bu üç ana program sırasıyla i) Temel, ii) Translasyonel ve Teknolojik ile iii) Endüstriyel araştırma alanlarıdır.
• Araştırma destek birimlerine ait (ör. Akış Sitometri, Elektron Mikroskopi, Optik Görüntüleme, Histopatoloji, Genel Cihaz Laboratuvarları vb.) 6.600 m2 özel alan bulunmaktadır. Ayrıca araştırmacılara kolay erişim imkanı sağlayacak şekilde ve Ar- Ge faaliyetlerinde ortak kullandıkları temel
cihazların konuşlandırıldığı toplamda 1.000 m2 ortak laboratuvar alanları zemin kat, 1. kat ve 2. katlarda tasarlanmıştır.
• İBG Kemirgen Vivaryumu, 1.200 kafes ve 4.800 kemirgen kapasitesindeki 3.800 m2’lik alanda kemirgen yetiştirmeye ve fare modelleri oluşturmaya yönelik çalışmalarını 4 ve 5. katlarda sürdürmektedir. Ayrıca Zebrabalığı Vivaryum birimi zemin katta yer almakta olup, 300 tank akvaryum kapasiteli üretim, 50 akvaryum kapasiteli karantina ve uygulama alanına sahiptir. Bu alanda 1 adet merkezi filtrasyonlu 6 akvaryum sistemi, ile 1 bağımsız akvaryum sistemi bulunmaktadır. Sistemler dijital kontrollü olup sistem suyu 4’lü filtrasyon sistemi ile temizlemekte, ortamın UV sterilizasyonu, sıcaklık durumu, iletkenlik ve pH düzeyleri elektronik olarak sensörler yardımı ile optimum koşullarda tutulmaktadır.
• Biyoteknolojik İlaç Ar-Ge ve Pilot Üretim Tesisi ile İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarları toplam kullanım alanı 500 m2’dir ve binanın 3. katında yer almaktadır. Türkiye’nin preklinik alanda ilk uluslararası akredite GLP sertifikasına sahip olan İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında, klinik öncesi ilaç analizlerinde, ilaç otoritelerinin kabul edeceği uluslararası geçerliliği olan güvenilir deney ve analiz hizmetleri sunulmaktadır.
• NEVCELL Kök Hücre ve Genetik Tedaviler Merkezi 380 m2’lik terapötik hücre birimi ve 280 m2’lik Ar- Ge birimlerinden oluşmaktadır. Terapötik hücre biriminin GMP başvurusu 2022 yılında, TİTCK denetimlerinden sonra faaliyet
8 Genel Bilgiler

   13   14   15   16   17