Page 149 - Faaliyet Raporu 2022
P. 149

analizleri aracılığıyla değerlendirilmiştir. 5) Benzer biçimde, ikişerli veya üçerli gruplar halinde pBL hastalarında ifadeleri artmış olan dolaşımsal ekzozomal miRNA’larla da ROC eğri analizleri gerçekleştirilmiştir. 6) Pediatrik BL hastalarının hem plazmalarında hem de tümör dokularında kontrol gruba kıyasla ifadeleri eş zamanlı olarak yükselmiş veya azalmış miRNA’lar ve sayıları tespit belirlenmiştir. 7) pBL ve OSA örneklerinden elde edilen miRNA-Seq verilerinin çarpraz teyidi, seçili birkaç miRNA’nın qRT-PCR deneyleriyle gerçekleştirildikten sonra Pearson korelasyon analizleri aracılığıyla değerlendirilmiştir. Bu TÜBİTAK projesi 2022 yılında başarılı biçimde tamamlanmıştır.
Sıklıkla delesyona uğrayan 8p23.1 lokusunda yer alan SOX7 transkripsiyon faktörünün multipl miyelom gelişimi ve tedavi direncindeki rolünün moleküler, epigenomik, ve transkriptomik yöntemlerle karakterizasyonu (Yürütücü: Can Küçük, Araştırmacılar: Athanasia Pavlopoulou, Güner Hayri Özsan, Itır Şirinoğlu Demiriz, Kadriye Bahriye Payzın, Volkan Karakuş Xiaozhou Hu, Tübitak 1001 proje no: 120S945, 2021-2024): İzmir ve İstanbul’daki üç farklı hastaneden multipl miyelom kemik iliği örnekleri temin edilip İBG Akış Şitometre Hizmet Birimi’nde bu örneklerde yer alan tümör hücrelerindeki SOX7 protein ifade seviyeleri belirlenme işlemlerine devam edilmiştir. SOX7 ifadesi düşük iki MM hücre hattında SOX7 geni harici olarak ifade edilmiştir. SOX7 geninin harici ifadesi qRT- PCR ile gösterilmiştir. Harici ifade sonrası SOX7’nin tümör baskılayıcı yönde bir etkisi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla GFP kompetisyon deneyi gerçekleştirilmiştir.
Bu deneylere ek olarak MM hücre hatlarında SOX7’nin hücre döngüsü tutuklanmasına veya apoptoza sebep olup olmadığı da in vitro işlevsel deneylerle değerlendirilmiştir.
Kolorektal peritonal metaztazlar için periton immün modülasyonu (Proje koordinatörü: Wim Ceelen, Yürütücüler: Laurence Zitvogel, Andreas Bosio, Kjersti Flatmark, Giovanna Lollo, Tuğba Önal Süzek, Araştırmacılar (Türkiye kısmı): Can Küçük, Talip Zengin, Betül Asiye Karpuzcu, TRANSCAN-3 ERA- NET Cofund çoklu işbirliği destek programı proje no: 617466, 2023-2026): Kolorektal kanser hastalarında kötü prognoza yol açan peritonal metastazlara yönelik immün denetim nokta inhibitör tedavi direncinin üstesinden gelmenin amaçlandığı bu proje 2022 yılında destek almaya hak kazandı.
Hücre dışı dolaşımsal tümör DNA’larındaki mutasyonların foliküler lenfoma hastalarında non-invazif tanı veya kemoimmünoterapi direnç biyobelirteci olma potansiyellerinin incelenmesi (Yürütücü: Can Küçük, Araştırmacılar: Mehmet Ali Özcan, İnci Alacacıoğlu, Sermin Özkal, Ayça Erşen Danyeli, Xiaozhou Hu, Hongling Yuan, Tuğba Önal Süzek, Aybüke Olgun, Ahmet Şeyhanlı, Tübitak 1001 proje no: 215S750, 2016-2019): Önceden tamamlanmış olan bu projeyle ilgili olan araştırma makalesi hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda 2022 yılında “Plasma Concentrations and Cancer- Associated Mutations in Cell-Free Circulating DNA of Treatment-Naive Follicular Lymphoma for Improved Non-Invasive Diagnosis and Prognosis” başlığıyla Frontiers in Oncology (JCR IF: 5.7) dergide kabul edilip yayınlanmıştır. Bu
142 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

   147   148   149   150   151