Page 148 - Faaliyet Raporu 2022
P. 148

 AmerikaHematolojiDerneğiKüreselAraştırma Proje Ödülü ve Ödül Takviye Programı (Yürütücü: Can Küçük, Araştırmacılar: Hayri Özsan, Wing C. Chan, Meral Beksaç, Yahya Büyükaşık, Ahmet Muzaffer Demir, Muhlis Cem Ar, Güray Saydam, Ali Zahit Bolaman, Ozan Salim, Itır Şirinoğlu Demiriz, Ömür Gökmen Sevindik, Kadriye Bahriye Payzın, Anıl Tombak, Mine Çabuk Miskinoğlu, Onur Kırgızlar, Pelin Aytan, Volkan Karakuş, Utku İltar, Ekin Kırcalı, Ahmet Şeyhanlı, Xioazhou Hu, 2018-2023): Yüz kırk bin dolar destek sağlayan Küresel Araştırma Ödülü yanı sıra 2021 yılında ASH Ödül Takviye Progamı’ndan 40.000 dolar ilave finansal destek sağlanan bu araştırma projesinde selim plazma hücre neoplazmlarında (MGUS ve SMM) multipl miyelom dönüşümü riski ve süresini tahmin edebilecek olan genomik ve transkriptomik biyobelirteçleri araştıran bu projeye yönelik deney ve işlemlere 2022 yılında devam edilmiştir. Plazma hücre neoplazmlarında sıklıkla mutasyona uğramış genlerin ekzon ve ekzon-intron birleşim bölgelerini kapsayan özel tasarım bir ultra derin hedefli yeni nesil dizileme (NGS) kiti kullanılarak 17 MGUS olgusuna ait DNA örneklerinin tam set (plazma cfDNA, kemik iliği tümör DNA ve granülosit gDNA) halinde başarılı bir biçimde gerçekleştirilmiş olan hedefli dizileme deneylerinin hesaplamalı biyoinformatik analizleri sonucunda MGUS kemik iliği tümör hücrelerinde hematolojik kanserlerle ilişkili somatik mutasyonlar belirlenmiştir. Ayrıca bazı MGUS hastalarının çevresel kanlarındaki dolaşımsal serbest DNA (cfDNA) biyomoleküllerinde multipl miyelom gelişimiyle ilişkilili olma potansiyeline sahip somatik mutasyonlar gözlenmiştir.
Dolaşımsal hücre dışı ve ekzozomal miRNA ifade seviyelerinin pediatrik Burkitt lenfomalarda invazif olmayan tanı biyobelirteci olma potansiyelinin incelenmesi (Yürütücü: Can Küçük, Araştırmacılar: Nur Olgun, Zekiye Altun, Safiye Aktaş, Taner Kemal Erdağ, Erdener Özer, Faruk Güçlü, Nalan Akyürek, Tezer Kutluk, Nazan Özsan, Elvan Çağlar Çıtak, Dilek İnce, Dilek Çımrın, Eda Ataseven, Bengü Demirağ, Hongling Yuan, Xiaozhou Hu, Danışman: Safiye Aktaş, Tübitak 1001 proje no:118S505, 2018-2022): Pediatrik Burkitt lenfoma (BL) hastalarındaki dolaşımsal serbest miRNA ifadelerinin non- invazif tanı biyobelirteci olma potansiyellerinin incelendiği bu projede 2021 yılında pediatrik BL ve obstrüktif uyku apnesi olgu örnekleriyle miRNA-Seq deneyleri gerçekleştirilip ham NGS verileri yürütücünün laboratuvarına güvenli biçimde aktarılmıştı. 2022 yılında bu TÜBİTAK projesinde gerçekleştirilen deney ve analizler özet olarak şunlardır: 1) Pediatrik BL ve OSA hastalarının plazmalarındaki total dolaşımsal serbest miRNA ve dolaşımsal ekzozomal miRNA konsantrasyonları karşılaştırılmış olup total dolaşımsal serbest ve ekzozomal miRNA’ların pBL tanısını belirleyebilme potansiyelleri ROC eğri analizleriyle incelenmiştir. 2) Pediatrik BL plazmalarında kontrol gruba kıyasla ifadeleri anlamlı biçimde farklılık gösteren dolaşımsal serbest ve ekzozomal miRNA’lar hesaplamalı biyoinformatik analizler aracılığıyla belirlenmiştir. 3) pBL tümör doku örneklerinde veya plazma örneklerinde ifadeleri en çok artan miRNA’ların tekli ROC eğri analizleri gerçekleştirilmiştir. 4) pBL hastalarında ifadeleri artmış olan dolaşımsal serbest miRNA’ların pBL tanısını belirleyebilme potansiyelleri ikişerli gruplar halinde ROC eğri
 Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 141
   146   147   148   149   150