Page 152 - Faaliyet Raporu 2022
P. 152

 The role of invariant natural killer T (iNKT) cells in neutrophilic, Th1-driven, asthma (Invaryant Doğal Katil T (iNKT) hücrelerinin nötrofilik, Th1 kaynaklı, astımdaki rolü) (Yürütücü: Gerhard Wingender, DEU BAP, Ref: #2020. KB.SAG.031, 2020-2021): Bu projenin temel amacı, fare modellerinde nötrofilik astımda iNKT hücrelerinin rolünü karakterize etmektir.
The role of TRAIL mediated signals on the proliferation and function of human iNKT cells (TRAIL aracılığı ile gerçekleşen sinyallerin insan iNKT hücrelerinin proliferasyonuna ve fonksiyonlarına etkisi) (Yürütücü: Gerhard Wingender, TÜBİTAK 1001, Ref: #118Z997; 2019-2021): Bu projenin temel amacı DR4/DR5 retrograd sinyalizasyonun insan İnvaryant Doğal Öldürücü T (iNKT) hücreleri üzerindeki fenotipik ve fonksiyonel etkilerinin detaylı bir şekilde karakterize edilmesidir.
Death Receptor Signalling in Tumour Immune Editing (Tümör İmmün Düzenlenmesinde Ölüm Reseptörleri Sinyalizasyonu) (Koordinatör: Eva Szegezdi, Eş-yürütücüler: Gerhard Wingender, Duygu Sağ, Philippe Krebs, Olivier Micheau, Aristotelis Chatziioannou, H2020, Marie Curie RISE, Ref: DISCOVER, 2018-2022): İrlanda Ulusal Üniversitesi koordinatörlüğünde beş ülkeden dokuz laboratuvarın oluşturduğu bu konsorsiyum, bağışıklık hücrelerinin tümör hücreleri ile etkileşiminde ölüm ligandı-ölüm reseptörü sinyalleşmesinin rolünü belirlemeyi amaçlamaktadır. Mevcut pre-klinik ve klinik araştırmalarda TRAIL’ın anti-kanser özelliği araştırılmaktadır, fakat TRAIL ve diğer ölüm reseptörleriligandlarınıntümürmikroçevresindeki immün yanıta etkisi bilinmemektedir. Yurtdışından konsorsiyum ortakları ile yürütülen
projenin amacı bu etkinin araştırılmasıdır. TRAIL’ın tümör mikroçevresindeki makrofaj polarizasyonuna etkisi Sağ Kanser İmmünolojisi Lab.’ında gerçekleştirilecek çalışmalar ile; iNKT hücrelerinin genel biyolojisinde ve tümör mikroçevresindeki davranışında TRAIL/DR4/ DR5 sinyalleşmesinin rolünün ise Wingender Mukozal İmmünoloji Laboratuvarı’nda araştırılması amaçlanmaktadır. H2020 Marie Curie RISE programı bilim insanlarının bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve paylaşımı amacıyla farklı ülkelerdeki akademik dünyadaki bilim insanları ile endüstri arasındaki etkileşimi ve ağ oluşturmayı desteklemektedir. Bu amaçla RISE, araştırmacıların sadece farklı bir ülkede kalış süresince eğitilmesi ve araştırma yapması için fon sağlamaktadır. RISE, konsorsiyum ortaklarının araştırmalarına kendi ülkelerindeki kaynaklardan fon sağlamaları beklenmektedir. Bu nedenle, bu projeden elde edilen ön sonuçlarla TÜBİTAK 1001 projesine başvuru yapılmış ve ilgili proje 2018 yılında 118Z997 ile kabul edilmiştir.
Regulation of airway inflammations by invariant Natural Killer T (iNKT) cells during allergen induced hypersensitivity and infection (Alerjen ile Uyarılan Hipersensitivitede ve Enfeksiyonda Havayolu İnflamasyonunun invaryant Doğal Katil T (iNKT) Hücreleri Tarafından Düzenlenmesi) (Yürütücü: Gerhard Wingender, EMBO (European Molecular Biology Organization); Installation Grant, Ref: #3073; 2015–2021): Bu projede, havayolu inflammasyonunda ve alerjen ile uyarılan havayolu hipersensitivitesinde iNKT hücrelerinin rolü araştırılmaktadır.
 Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 145

   150   151   152   153   154