Page 154 - Faaliyet Raporu 2022
P. 154

 Grubumuz nörodejeneratif hastalıkların altında yatan nöroinflamasyon gibi mekanizmaları anlamaya, bu hastalıklar için tanı yöntemleri geliştirmeye ve bu hastalıklar için nöroprotektif tedavi yaklaşımları üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Grubumuzda bir araştırma grup üyesi (Prof. Dr. Abdullah KUMRAL), dört misafir araştırmacı (Prof. Dr. Görsev YENER, Doç. Dr. Serap Cilaker Mıçılı, Doç. Dr. Kemal Uğur TÜFEKÇİ ve Dr. Fatma Sıla SOY) bir doktora sonrası araştırmacı, 10 doktora öğrencisi, 2 yüksek lisans öğrencisi ve bir araştırma teknisyeni olmak üzere 18 kişi yer almaktadır. Ayrıca 2022 yılında, 1 STAR bursiyeri olmak üzere, 4 lisans öğrencisi stajyer olarak çalışmıştır.
2022 yılında odaklanılan araştırma alanları, “NLRP3 inflamazom aktivasyon regülasyonu”, “kodlamayan RNA’lar”, “nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tanısında biyobelirteçler”, “eksozomlar aracılığı ile hücreler arası iletişim” ve de “eksozomal içeriğin nörodejeneratif hastalıkların patogenezine katkısının araştırılması” olmuştur. Özellikle, kodlamayan RNA’lardan olan tRNA fragmanları, grubun yeni çalışma alanını oluşturmuş ve bu konuyla ilgili çeşitli proje başvuruları yapılmıştır. 2021 yılında, ana proje öneren ekip üyesi olduğumuz “Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable” başlıklı COST aksiyon başvurusu Avrupa Birliği tarafından onaylanmıştır. NFR2 geçmişte de grubumuzun çalışma alanlarından biriydi ve NRF2 sinyellemesi gelecek araştırma alanları içinde yerini alacaktır.
2022 yılında bu çalışmaları konu alan üç araştırma makalesi, iki derleme makalesi olmak üzere 5 bilimsel yayın yayınlanmıştır, 3 araştırma makalesi de yayına gönderilmiştir. Ayrıca ulusal
ve uluslararası kongrelerde 2 poster sunumu yapılmıştır. Grubumuzda 2022 yılında devam eden 6 adet 1001 projesi mevcuttur. Grubumuz 2 adet COST proje ortağıdır. 2022 yılında 2 adet 1004 proje başvurusunda (Cerrahpaşa ve İBG’nin yürütücüsü olduğu), 2 adet 1001 ve 2 adet TUSEB proje başvurusuna katkı sağlanmıştır. Bu projelerden ayrıca 2022 yılında bir doktora öğrencimiz TÜBİTAK-2218 yurt içi doktora sonrası araştırma bursu; 1 doktora öğrencimiz EMBO- doktora sonrası uzun dönem, 1 doktora öğrencimiz EMBO-doktora dönemi kısa dönem desteği almaya hak kazanmıştır.
2022 yılında Yürütülen Bilimsel Projeler:
Mikroglial NLRP3 İnflamazom Aktivasyon Regülasyonunda Uzun-kodlama Yapmayan RNA NEAT1’in Rolü (Yürütücü, TÜBİTAK 1001, 219S939, 2020-2022): Temmuz 2020’de kabul edilen TÜBİTAK tarafından desteklenen projede amaç, uzun-kodlama yapmayan RNA (lncRNA) NEAT1’in NLRP3 inflamazom aktivasyonu arasındaki düzenleyici rolü ve bunu hangi miRNA aracılığıyla yaptığını belirlemektir. Kodlamayan RNA (ncRNA)’lar transkriptomun büyük bir kısmını oluşturmakta ve önemli işlevi gen regülasyonunda görev almalarıdır. Proje başlangıcından beri yapılan çalışmalar ile, NEAT1’in NLRP3 inflamazom aktivasyonunda arttığını ve paraspeckle denilen yapıya katıldığı gösterilmiştir. Ayrıca yapılan fonksiyonel çalışmalar, NEAT1’in knock-down edildiği durumlarda, inflamazom aktivasyonunda anlamlı bir azalmanın olduğunu göstermiştir. Yapılan iş birliği ile, Japonya’dan getirilen NEAT1 KO fareler ile, NEAT1’in NLRP3 inflamazom aktivasyonuna olan etkisi in vivo deneyler ile de gösterilmiştir. 2022 yılında, elde edilen sonuçlar Molbiyokon2022 kongresinde
 Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 147
   152   153   154   155   156