Page 155 - Faaliyet Raporu 2022
P. 155

poster olarak sunulmuştur. Aralık 2022’de sona eren projemizden elde edilen verilerden, 2023 yılında bir adet bilimsel makale hazırlanması planlanmaktadır.
Polarize Mikroglia Kökenli Ekzozomal MikroRNA’ların Nöral Kök Hücre Farklılaşması Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi (Danışman, TÜBİTAK 1001, 218S527, 2020- 2022): Projenin yürütücülüğü ekipte yer alan Doç. Dr. Defne Engür’den Prof. Dr. Abdullah Kumral’a geçmiştir. Mikroglia ve mikroglial polarizasyonunun gelişimsel süreçle öncül hücreler üzerinde kader belirleyici etkiler olduğu bilinmektedir. İçeriğinde mRNA, miRNA ve protein gibi kargo moleküller bulundurulan mikroveziküler yapılı ekzozomların M1 ve M2 fenotipli mikroglialardan salınıp polarizasyon ile birlikte ekzozom içeriği değişmekte ve alıcı hücrelerde ekspresyon değişimleri meydana getirmektedir. Bir önceki dönemde alıcı hücrelerde meydana gelen değişimler mRNA düzeyinde incelenmiştir. Projenin ikinci aşamasında ise alıcı hücrelerdeki değişimler için fonksiyonel deneyler gerçekleştirilip, anti-inflamatuar M2 ekzozomlarının nörogenezi artırdığı bulunmuştur. Projenin sonuç raporu hazırlanma aşamasındadır. kısa süre içine tamamlanacak olan projeden bir adet bilimsel makale hazırlanmaya başlanmıştır. Projenin çıktıları biri yurtdışı biri yurt içerisinde gerçekleşen 2 uluslararası kongrede poster olarak sunulmuştur.
Alzheimer Hastalarında İnflamatuar Yanıt Değişiminin Belirlenmesi İçin Mononükleer Hücrelerden Direkt Konversiyonla İndüklenmiş Mikroglia Eldesi (Danışman, TÜBİTAK 1001, 119S818, 2019-2022): 2019 yılında başlayan ve yürütücülüğünü ekipte misafir araştırmacı olarak
yer alan Prof. Dr. Görsev Yener’in yapmış olduğu projenin amacı, direkt konversiyon yöntemi ile Alzheimer Hastalarından (AH) alınan kan örneklerinden elde edilen mononükleer hücreleri, indüklenmiş mikroglia (iMG)ya dönüştürmektir. Böylece, AH’nin patolojisinde önemli bir rol oynayan mikroglial hücreleri, beyine herhangi bir invazif yöntemle müdahale etmeden elde etmek ve daha sonrasında bu hücreleri biyobelirteç/ tedavi çalışmalarında kullanılabilir hale getirmektir. Bu doğrultuda, hastalardan alınan mononükleer hücreler İMG hücrelerine çevrilmiş ve bu hücrelerin morfolojik, fizyolojik ve moleküler incelemeler (fagositoz, sitokin salınımı, mikroglia belirteçlerinin varlığı) sonucunda mikrogliayı mimik ettikleri gösterilmiştir. 2021 yılında, bir adet uluslararası poster sunumu gerçekleştirilmiş olup, kısa süre içine tamamlanacak olan projeden bir adet bilimsel makale hazırlanmaya başlanmıştır.
Bilirubinin NRLP3 inflamazom aktivasyonu üzerine in vivo ve in vitro etkisi (Danışman, TÜBİTAK 1001, 218S530, 2020-2022): Beyinde NLRP3 inflamazom aktivasyonuna ilişkin ekipte yürütülen çalışmaları nörogelişimsel hastalıklarla birleştirenprojeönerisiekipilesıkıortaklığıbulunan Doç. Dr. Serap Cilaker Mıçılı yürütücülüğünde sunulmuştur. Yenidoğan döneminde sıklıkla karşımıza çıkan bilirubin nörotoksisitesinin henüz tam olarak aydınlatılmamış moleküler mekanizması üzerinde çalışılması planlanan bu projede bilirubinin beyinde inflamazom aktivasyonu yapıp yapmadığının ve inflamazom aktivasyonunun NLRP3 aracılı olup olmadığının in vivo ve in vitro yöntemler ile belirlenip, hastalığın patogenezinin anlaşılmasına katkı sağlaması amaçlanmıştır. Bilirubinin mikroglial hücrelerde inflamazom aktivasyonu yaptığı hem mRNA hem
148 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

   153   154   155   156   157