Page 168 - Faaliyet Raporu 2022
P. 168

   Çoklu İlaç Dirençli Yumurtalık Kanser Tedavisine Yönelik Terapötik Antikor-İlaç Konjugatı Sentezi ve Karakterizasyonu (Yürütücü, 2515-BİLİM VE TEKNOLOJİDE AVRUPA İŞBİRLİĞİ-COST Programı, Ref: #218S811, 2019-2022):
Thorlab adjuvant inovasyonu ve nanobiyoteknoloji araştırma grubu disiplinler arası translasyonel araştırmalar yürüterek yeni tedavi yöntemleri ve teknolojileri geliştirmeyi hedeflemektedir. Thorlab, moleküler hücre biyolojisi, İmmünoloji, Nanobiyobilimler ile transcritomiks alanlarındaki bilimsel bilgilerini harmanlayarak kanser immün terapiler, aşılar ve hücresel tedaviler alanlarında çözümler oluşturmayı hedeflemektedir (Şema I).
Araştırma Laboratuvarımızın bilimsel çalışmalarının evrensel bilime sağladığı en önemli katkı, doğal bağışıklık konusundadır. Ayrıca Thorlab aşı teknolojisinde uygulanmak üzere adjuvantlarla antijenlerlerin etkilerini ve kararlılıklarını koruduğu ve yüksek verimle hapsedilebildiği nano-taşıyıcı sistemlerin (lipozomal ve eksozomal sistemler gibi) ilk uygulayıcılarındandır. Özellikle çeşitli lipozom hazırlama yöntemleri ile Nanoring teknolojisinin buluşlarında kritik katkı sağlamıştır. Bilimsel çalışmalarımız hem bakteri, hem de memeli DNA’sının belli bölgelerinin immün düzenleyici karakteri bulunduğunu ve immünterapide kullanılabileceğini göstermiştir. Buna ek olarak immün yanıtın oluşmasında belli dizindeki nükleik asitlerin tehlike sinyali olarak algılanarak konağın savunmasında kritik katkı sağladıklarını açığa çıkarmıştır. Thorlab’daki bilim insanları, ilk defa memeli genomunun telomerik bölgesini oluşturan korunmuş
“TTAGGG motifinin” immünbaskılayıcı özelliğini keşfetmiştir. Bu buluş sayesinde süpressif motif içeren oligonükleotidlerin otoimmün ve otoenflamatuvar hastalıkların tedavisine yönelik klinikfazçalışmalarınbaşlamasınaöncülüketmiştir. Thorlab’da çalışan araştırmacılar COVID-19 pandemisi sürecinde “Virüs Benzeri Parçacık- VLP” teknolojisine dayalı aşının tasarlanıp geliştirilmesine ve klinik faz çalışmalarıyla ilk kez insanda denenerek etkinliğinin belirlenmesine öncülük etmişlerdir.
Thorlab, DNA ve RNA moleküllerini terapötik ajanlar olarak değerlendirerek değişik nanoyapıları tasarlayarak vücuda verildiğinde kolayca yıkılabilen ve etkinliklerini kaybeden bu moleküllerin stabilitelerini sağlayıp aynı zamanda ilgili hücrelere hedefleyerek biyoyararlanımlarını ve tedavi edici etkilerini artırmak üzere teknolojiler de geliştirmektedir (Şema II).
 THORLAB: Disiplinlerarası uygulamalarla klinik yaklaşımlar
     Moleküler/Hücre Biyoloji
İmmüne terapiler
Nanobilimler
THORLAB
Aşılar/Adjuvantlar
İmmünoloji
Transkriptomiks
Hücresel Tedaviler
   Şema I. Thorlab’ın gücü ve bilimsel hedefleri
Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 161   166   167   168   169   170