Page 169 - Faaliyet Raporu 2022
P. 169

Thorlab, genetik materyalleri (DNA/RNA), bulaşıcı ve otoimmün hastalıkların tedavisinde, kanser immünterapisinde ve yeni nesil koruyucu ve terapötik aşı tasarımında kullanmak için nanoteknolojik yöntemler sayesinde tasarlayarak evrensel bilime kritik katkılar sağlamaktadır. Ayrıca Thorlab, biyoyıkımlı doğal polimerlerin biyomalzeme olarak geliştirilip ilaç taşıyıcı ajan olarak kullanılmasına ve lipozomların aşı sistemlerine katılmasına yönelik özgün katkılar sağlayan bir geçmişe de sahiptir.
Yürütülen Projeler:
COVID-19’a karşı VLP aşısı: İnsanlarımızı pandemiden korumak amacıyla TÜBİTAK tarafından oluşturulan konsorsiyumda yer alan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) teknolojisine dayalı COVID-19’dan korunmaya yönelik geliştirilen aşı Thorlab’ın da bulunduğu ekip tarafından tasarlanmıştır. Nobel İlaç firmasında teknoloji transferi sürecinin ardından GMP üretimi tamamlanmış ve yıllar sonra Türkiye’nin ilk yüksek
Nükleik asit yüklü nanoparçacıkların değişik yöntemlerle hazırlanışı
teknolojiye sahip inovatif aşı adayı olarak insan Klinik Faz I denemelerine başlamıştır. VLP aşısı Faz II sürecini tamamlamıştır ve Faz III için onay beklemektedir.
Korunma ve Tedavi Ulusal Platformu (Kor- Tup): 21. Yüzyılın pandemiler yüzyılı olacağını destekleyen en güçlü kanıt, 5 büyük salgının son 20 yılda gerçekleşmiş olmasıdır. Sırayla SARS, Domuz gribi, MERS, Ebola ve son olarak tüm insanlığı tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisi insanlığın psiko-sosyal dengelerini ve ülkelerin ekonomilerini alt üst etmiştir. Salgının bulaşıcılığı, öldürücülüğü ve etki süresi ne kadar yüksekse ekonomik kaybının da o denli yüksek olduğu bilinmektedir. COVID-19 pandemisi insanlık tarihinin en ağır pandemileri arasında ilk sıralara yerleşmiştir. Bu pandemi döneminde Türkiye’deki aşı Ar-Ge çabaları göstermiştir ki deneyimli ekiplerle oluşturulan konsorsiyumların oyuncuları birlikte çalışıp güçlenerek kısa zamanda daha çok iş başarabilmektedirler. Bu kültürü ülkemizde yerleştirmek ve kalıcı kılmak gelecekte daha büyük projeleri başarmanın kilit unsuru olacaktır. İnsanlığı tehdit eden sağlık sorunlarında hazırlıklı ve deneyimli ekiplerle etkin korunma stratejileri geliştirerek can ve ekonomik kayıplar minimize edilebilecektir. Korunma ve Tedavi Ulusal Platformu, ülkemizin olası salgın ve pandemilerde hızla refleks gösterebilecek, sürekliliği sağlanmış, güçlü iş birliklerini oluşturmuş, altyapılarını teknolojinin gereksinimlerine uygun hazırlamış kritik oyuncuların birlikte hareket edebildiği bir ekosistemi oluşturmak için oluşturulmuştur. İBG’nin liderliğindeki bu platformda üç ana odak stratejik hedef bulunmaktadır. Ekosistemin paydaşları sayesinde A) viral, bakteriyel,
  ssDNA Exosomes Nanoemulsion Nucleic Acid Nanoparticles Dendrimer
ssRNA
Polysaccharide Nanocomplexes
Şema II: Thorlab DNA ve RNA moleküllerini değişik nanotaşıyıcı sistemlere yükleyerek nükleik asit içeren nanoparçacık hazırlayarak terapötik uygulamalarda kullanmaktadır.
dsRNA
Liposome
   162 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Polymeric NP dsDNA

   167   168   169   170   171