Page 175 - Faaliyet Raporu 2022
P. 175

Terapötik Antikor-İlaç Konjugatı Sentezi ve Karakterizasyonu (Yürütücü, TÜSEB, Ref: #7042, 2021- 2023): Jinekolojik kanserler içerisinde yüksek mortaliteye sahip ovaryum kanserinde, hastalığa özgü semptomların erken evrelerde gözlenmemesi, tedavi için kullanılan platin bazlı kemoterapötik ilaçlar hastanın yaşam kalitesini ciddi derecede etkileyen yan etkilere sahip olması ve çoklu ilaç direnci oluşturmaları sebebiyle etkili ovaryum kanser tedavisi sınırlı olmaktadır. Son yıllarda kanser tedavisinde, ilaçların yan etkilerini ve çoklu ilaç direncini en aza indirgeyen ve tek başına mAb’ların hedefe spesifik terapötik gücüne bir de sitotoksik ilacın güçlü etkisini birleştiren Antikor İlaç Konjugatları (Antibody Drug Conjugate, ADC) araştırılmaya başlanmıştır. Yürütülen proje kapsamında ovaryum kanserine yönelik antikor-ilaç konjugatı (ADC) oluşturabilmek için, ovaryum kanseri dokularında sağlıklı dokuya kıyasla yaklaşık 2,5 kat yüksek eksprese olduğu bilinen bir proteine bağlanan monoklonal antikoru kullanılmaktadır. Konjugasyon çalışmalarında kullanılan sitotoksik ilaç mikrotübül-hedefli bir sitotoksik ilaç olup, ADC sentezi sitotoksik ilacın bir bağlayıcı ile monoklonal antikora konjuge edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen olan ADC’nin fizikokimyasal karakterizasyonu tamamlanmış olup, terapötik etkinliğinin farklı karakterlere sahip ovaryum kanseri hücre hatları üzerinde in vitro olarak araştırılması devam etmektedir.
Yayınlar
• Exosomes released from cisplatin- resistant ovarian cancer cells modulate the reprogramming of cells in tumor microenvironments toward the cancerous cells. G Yilmaz, Z Tavsan, E Cagatay, G Kursunluoglu,
H Ayar Kayalı Biomedicine & Pharmacotherapy, 2023.
• The elevated D-2-hydroxyglutarate level found as a characteristic metabolic change of colon cancer in both in vitro and in vivo models. E Bulut Atalay, H Ayar Kayalı. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2022.
 168 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

   173   174   175   176   177