Page 178 - Faaliyet Raporu 2022
P. 178

 CLEAN-Well-Confined Mucosal Laser Ablation with a Negative Pressure Based Endoscopy Capsule (Yürütücü: Serhat Tozburun, Horizon2020 MSCA-IF, Ref. #835907, 2019- 2021): Bu araştırma eylemi endoskopik cihaz mühendisliği, makine ve malzeme mühendisliği, doku mekaniği, modelleme, biyoloji ve kanseri içeren disiplinler-arası bir çabadır. İleri teknolojinin geliştirilmesine yönelik proje üç hedefi amaçlar: (i) İyi sınırlı bir tedavi derinliği; (ii) Tek seansta büyük bir mukoza yüzeyini tarama yeteneği; (iii) Teşhis uygulamaları için terapi kapsül tasarımı. Proje, 31/03/2021 tarihinde başarıyla tamamlanmıştır. Şimdiye kadarki proje çıktıları: Bir adet SCIE araştırma makalesi; iki adet uluslararası konferans sunumu (SPIE/OSA 2019 European Conferences on biomedical Optics, Munich ve 2020 SPIE Photonics West, San Francisco); iki adet SPIE Conference Proceeding Papers.
İki Faz Kipleyicisi ve Kromatik Dağılım ile Dalga-boyu-adımlayan Bir Lazer Kullanılarak Optik Bölgesi Seyrek Örnekleme Temelinde Çalışan Optik Eş-fazlı Tomografi Cihazının Geliştirilmesi (Yürütücü: Serhat Tozburun, TÜBİTAK 1003, Ref: #116E815, 2017-2021): Araştırma projesinde teknolojinin son ürünü geniş bir optik dalga boyu aralığını adımlama tekniğine sahip bir lazeri ışık kaynağı olarak kullanan ve optik bölgesi seyrek örnekleme temelinde çalışan, orijinal Optik Eş-fazlı Tomografi (Optical Coherence Tomography) cihazının geliştirilmesi ve prototip cihazın inşası amaçlanmaktadır. Bu yeni nesil görüntüleme cihazı ile Volümler Arası Doppler-OCT tekniği ve Volümler Arası Faz Değişimi OCT Anjiyografi tekniği kullanılarak, uzatılmış derinlikten video hızında, mikro ölçekte kılcal damarlardan
volümetrik kan akış ölçümlerinin ve volümetrik anjiyografi çalışmalarının yapılabileceğine dair güçlü adımlarının atılabileceği öngörülmektedir. Proje, 16/06/2021 tarihinde başarıyla tamamlanmıştır. Şimdiye kadarki proje çıktıları: Bir adet ulusal patent başvurusu, 2020/13928 tescil numarasıyla 21/09/2021 tarihinde tescillenmiştir. PCT patent başvurusuna gelen olumlu rapora istinaden USPTO başvurusu tamamlanmıştır. Üç adet uluslararası konferans sunumu (SPIE 2020 Photonics West, San Francisco); üç adet Proceedings yayın; bir adet ulusal özet konferans bildirisi, bir adet ulusal çalıştay ev sahipliği.
Sınırlandırılmış Foto-ısısal Erime/Ablasyon Sağlayan Yeni Nesil Bir Aparat Geliştirilmesi (Yürütücü: Serhat Tozburun, TÜBİTAK 1001, Ref: #117E985, 2018-2021): Geliştirilmesi esnasında Marie Skłodowska-Curie actions SEAL OF EXCELLENCE ödülüne layık görülen bir fikir üzerine temellendirilen bu araştırma projesi ile amaçlanan; orijinal, akılcı ve basit bir yol ile derinliği sınırlandırılmış 360-derecelik çevresel foto-ısısal mukoza ablasyon terapisi uygulayan yeni nesil bir sonda başı ucu tasarımı geliştirmek ve bu aparat kullanılarak prototip seviyesinde bir endoskopi sistemi inşa etmektir. Proje kapsamındaki çalışma Doktora tezine konu teşkil etmektedir. Şimdiye kadarki proje çıktıları: Bir adet ulusal patent başvurusu ve bir adet PCT başvurusu tamamlandı; iki adet SCIE araştırma makalesi; dört adet uluslararası konferans sunumu (SPIE/OSA 2019 European Conferences on biomedical Optics Munich; SPIE 2020 Photonics West, San Francisco; SPIE/OSA 2021 European Conferences on biomedical Optics, Munich; SPIE 2022 Photonics West, San Francisco); dört adet Proceedings yayın; bir adet ULAKBİM araştırma makalesi; beş adet ulusal
 Teknolojik Araştırmalar Programı 171


   176   177   178   179   180