Page 180 - Faaliyet Raporu 2022
P. 180

 tasarımı geliştirilmesini amaçlanmaktadır. Proje kapsamındaki çalışma Doktora tezine konu teşkil etmektedir.
Kesin ablasyon limitleri ile termal olmayan mukozal ablasyon için endoskopik başlık (Yürütücü: Serhat Tozburun, TÜSEB BGrubu, Ref: #16762, 2022-2024): Araştırma projesi ile; mukozal anormal doku tedavisi için hedef mukozal dokunun yüzeysel tabakasına lokal geriye döndürülemez elektroporasyon (irreversible electroporation – IRE) kaynaklı termal olmayan ablasyon sağlayan, endoskop ucuna monte edilebilir ve optik olarak şeffaf bir endoskop başlık (yani bir endoskopi aparat) tasarımı geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Teknolojik Araştırmalar Programı 173
   178   179   180   181   182