Page 191 - Faaliyet Raporu 2022
P. 191

• Proje No: 1139B412103145. SSVEP Tabanlı Beyin Bilgisayar Arayüzü Destekli Robotik Kol Tasarımı ve Prototipinin Üretilmesi. Teknolojinin prototipi tamamlanmıştır.
• Proje No: 1139B412102977. Doku ve Hücre Görüntülerinin İyileştirilmesi. Yazılım tamamlanmıştır.
• Proje No: 1139B412102119. Doku Örneklerini Sınıflandırma ve Malignant Hücre Tespiti. Yazılım tamamlanmıştır.
• Proje No: 1139B412101128. İşaret Dilinin ve Ses Sinyallerinin Metinlere Dönüştürülmesi işlevini yürüten Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi. Yazılım tamamlanmıştır.
Dikkate değer 3 makale
1. Arif E. Cetin, Seda Nur Topkaya, Ozden Yalcin-Ozuysal, Ali Khademhosseini, “Refractive Index Sensing For Measuring Single Cell Growth”, ACS Nano, Vol. 15, No 6, pp. 10710– 10721 (2021).
2. Arif E. Cetin, Ahmet F. Coskun, Betty C. Galarreta, Min Huang, David Herman, Aydogan Ozcan, and Hatice Altug, “Handheld High-Throughput Plasmonic Biosensor using Computational On-Chip Imaging”, Light: Science & Applications (Nature Publishing Group), Vol. 3, No e122, pp. 1-10 (2014).
3. Arif E. Cetin, Mark Stevens, Nicholas Calistri, Mariateresa Fulciniti, Selim Olcum, Robert Kimmerling, Nikhil Munshi, and Scott Manalis, “Determining Therapeutic Susceptibility in Multiple Myeloma by Single-Cell Mass Accumulation”, Nature Communications, Vol. 8, No 1613, pp. 1-12 (2017).
Patentler:
1. Arif E. Cetin, Idil Karaca Acari, Seda Nur Topkaya Cetin, Burhan Ates, Suleyman Koytepe, Turgay Seckin, Sevket Erbil Unsal, Balahan Makay, Ceyhun Acari, Ismet Yılmaz, “FMF (Ailevi Akdeniz Ateşi) Hastalığı Tanısı için Biyosensör Sistemi”, TR Patent (Gönderildi, 2022).
2. Arif E. Cetin, “Kanser Hücrelerinin Terapötik Yanıtlarını Saptamaya Yönelik Plazmonik Hücre Kütle Birikim Profili Belirleme Platformu”, TR Patent 2020/19537 (Lisanslandı, 2020), PCT WO/2022/119530 (Kabul edildi, 2021).
3. Arif E. Cetin, “Taşınabilir Bir Görüntüleme Cihazına Entegre Edilmiş Taşınabilir Bir İnkübatör Platformu”, TR Patent (Gönderildi, 2019), PCT WO/2021/050023 (Kabul edildi, 2020), US Patent App. 17/639,916 (Gönderildi, 2022), EPO (Gönderildi, 2022).
4. Arif E. Cetin and Hatice Altug, “Plasmonic Nanohole Arrays on Hybrid Substrate for Highly Sensitive Label-Free Biosensing”, US Patent 10,436,711 (Lisanslandı, 2019).
 184 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

   189   190   191   192   193