Page 190 - Faaliyet Raporu 2022
P. 190

 Plazmonik Hücre Sitometri Platformu (Yürütücü: Dr. Arif Engin ÇETİN, 3501 TÜBİTAK, 2019-2022, Ref: 119E111): Bu projede, hücrelerin biyofiziksel özelliklerini ve kanser ilaçlarına verdiği tepkiyi ex vivo olarak saptayan bir plazmonik platform geliştirilmiştir. Sistemin; hücrelerin proliferasyon ve terapötik profillemesini, hücrelerin ağırlıklarındaki değişimi yüksek hassasiyette belirleyerek yapabildiği başarıyla gösterilmiştir. Teknolojicin prototipi üretilmiştir. Çalışmanın sonuçları ACS Nano dergisinde yayınlanmıştır. Teknolojicin yüksek çıktılı ikinci versiyonu için makale gönderilmiştir. Ortaya çıkarılan yöntem ve teknoloji ile ilgili patent başvurusu yapılmıştır. Teknolojinin patenti alınmıştır (TR Patent 2020/19537 ve PCT WO/2022/119530).
FMF (Ailevi Akdeniz Ateşi) Hastalığı Tanı Platformu (Yürütücü: Dr. Arif Engin ÇETİN, 1005 TÜBİTAK, 2020-2022, Ref: 119E649): Bu projede, dünya genelinde oldukça yaygın olan FMF hastalığının erken tanısı için, ekonomik, güvenilir, hızlı sonuç veren ve taşınabilir bir biyosensör sistemi geliştirilmiştir. Sistem, nano-parçacık temelli biyo-çiplerin yüksek hassasiyette tanımlama özelliklerini kullanarak, hasta örneklerinde sağlıklı bireylerden daha fazla sentezi yapılan bir biyo-belirtecin tespitinin yapılmasıyla FMF hastalık tanısını koymaktadır. Geliştirilen teknolojinin prototipi ortaya çıkarılmış ve hasta örnekleriyle test edilerek, uygulanabilirliği kanıtlanmıştır. Ayrıca, teknolojinin koruma altına alınması için patent başvurusu yapılmıştır.
Hücre Sayım Uygulamaları İçin Opto-Akışkan Platform (Yürütücü: Dr. Arif Engin ÇETİN, 1002 TÜBİTAK, 2022-2023, Ref: 121E620):
Bu projede, yaşam bilimleri ve tıp alanında sıklıkla kullanılan opto-akışkan bir platform geliştirilmiştir. Sistemin testleri tamamlanmış ve prototipi üretilmiştir.
Optical-based sensor for virus detection: platform for future optical sensing applications (Proje Partneri: Dr. Arif Engin ÇETİN, Uluslararası Proje, 2021-2024): Bu projede, virüs temelli hastalıkların teşhisi için bir optik biyosensör platformu geliştirilmiştir. Teknolojinin ilk prototipi üretilmiş ve çalışma prensibinin tanıtıldığı bir makale yazımınıza başlanmıştır. Bu proje aynı zamanda; FCD-2022-2326 numaralı ve “Virüs Tespiti için Optik Tabanlı Sensör: Gelecekteki Optik Algılama Uygulamaları için Platform Geliştirilmesi” başlıklı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi BAP Projesi tarafından da desteklenmektedir. Bu projede, Dr. Arif Engin Cetin araştırmacı olarak yaralamaktadır.
Yüksek Alan Derinlikli ve İnkübatörlü Odak İstifleme Mikroskobu (Danışman: Dr. Arif Engin ÇETİN, 1507 TÜBİTAK, 2020-2022, Ref: 7201148): Bu projede; kolorektal kanserli hastaların primer tümör organoidlerinde, farklı kemoterapi rejimlerinin organoid morfolojileri üzerine etkilerinin görüntülenerek değerlendirilmesini sağlayan bir platform geliştirilmiştir. Teknolojinin ilk prototipi ortaya çıkarılmıştır.
TÜBİTAK 2209-B projeleri: Bu dönemde ayrıca; Dr. Arif Engin ÇETİN’in Sanayi Danışmanı olduğu lisans projeleri tamamlanmıştır.
• Proje No: 1139B412100962. Hava Baloncuğu Takip Mekanizmasına Sahip Devamlı Aktarım Sağlayan Şırınga Pompası Sistemi. Teknolojinin prototipi tamamlanmıştır.
 Teknolojik Araştırmalar Programı 183


   188   189   190   191   192