Page 188 - Faaliyet Raporu 2022
P. 188

analizi sonucunda, sorafenib dirençli sferoidlerin ikinci basamak olan regorafenib’e karşı dirençli olduğu gösterilmiştir. Bunun yanısıra, yüksek CD24 ve EpCAM pozitif kanser kök hücre popülasyonlarına sahip olan sorefanib dirençli spheroidlerde, EGFR ve Lyn kinazın kombine inhibisyonu ile, hücre ölümününün indüklendiği bulunmuştur. Sonuç olarak, bu modelin, HCC’de ilaca dirençli tümör mikro ortamını taklit etmek için uygun, kolay, verimli ve kullanışlı bir model olduğu ortaya konmuştur.
Araştırma verileri 2022 yılı içerisinde Cellular Signalling dergisine sunulmuş ve yayınlanmasına kabul verilmiştir (Sarıyar E., ve ark., “EGFR and Lyn inhibition augments regorafenib induced cell death in sorafenib resistant 3D tumor spheroid model” Cell Signal. 2023 Jan 21:110608.)
COST Action CA20140 CorEuStem ¨The European Network for Stem Cell Core Facilities¨ (WG1 ve WG3 E.Erdal): CorEuStem konsorsiyumu, kök hücre biyolojisi ve ilgili teknolojilerdeki paydaşlar için Pan Avrupa referans noktası olmayı hedeflemekte olup, iPSC ve organoid teknolojilerinin standardizasyonuna yönelik networking ve araştırma faaliyetleri yürütmektedir. Laboratuvarımız bu kapsamda toplantılara ve faaliyetlere aktif olarak katılmaktadır.
2022 yılında Kök hücre ve Organoid Teknolojileri Laboratuvarının grup lideri Prof. Dr. Esra Erdal, yürütücüsü olduğu 2 TÜBİTAK 1001, 1 TUSEB A-ARGE projesi ve 1 TUSEB-B-ARGE projesine başvuruda bulunmuştur. Ayrıca Prof. Dr Esra Erdal’ın kurucusu olduğu ORGANO-ID girişim şirketi yürütücülüğünde 1 adet TÜBİTAK- TEYDEB 1507 ve 1 adet ‘’European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) Women TechEU’’ proje başvurusu yapmıştır.
 Teknolojik Araştırmalar Programı 181


   186   187   188   189   190