Page 187 - Faaliyet Raporu 2022
P. 187

Hepatik organoidlerde, kültür mikroçevre modifikasyonlarının, fonksiyon ve matürasyona etkilerinin tek hücre seviyesinde incelenmesi (Yürütücü: E. Erdal, Araştırmacılar: A. Bağrıyanık, Ö. Yeşil Çeliktaş, S. Akbari, Danışmanlar: U. Sezerman ve H. Orhan, TÜBİTAK 1001, Ref: # 221S447; 2021-2024): Projede hedefimiz, kültür ortamında yapılacak değişiklikler ile hepatik organoidleri, hücre çeşitliliği ve işlevselliği bakımından, erişkin insan karaciğerine benzer düzeye gelecek kadar farklılaşmasını sağlamaktır. Ayrıca, proje kapsamında, geliştirdiğimiz karaciğer organoidlerin hücresel içeriklerini belirlemek için
tek hücre düzeyinde transkriptom analizlerinin yapılması da hedeflenmiştir. Bu bağlamda, 2022 yılı içerisinde projenin ilk iş paketleri tamamlanmış olup, modifiye ve orijinal protokoller karşılaştırılmış ve modifiye protokollerde fetal dönemi tanımlayan AFP belirtecinin azaldığı belirlenmiştir. Ek olarak, scRNAseq analizleri bize eHEPO modelimizin karaciğerdeki parankim hücre grupları olan hepatosit ve kolanjiositlerinin yanı sıra, hepatik stellate hücreleri, karaciğer progenitör hücreleri de içerdiğini ve bu içeriğin miktarlarının kültür ortamı modifikasyonları ile değişebildiğini göstermiştir.
 Sorafenib Dirençli Hücreler ve Parental Hücreler ile Oluşturulan Çok Hücreli 3-D Tümör Sferoid Modelinde Sorafenib Dirençli Hücrelerin Regorafenib Cevabının İncelenmesi (Yürütücü: Z. Fırtına Karagonlar, Danışman: E. Erdal TÜBİTAK 1001 Ref: #118S542; 2018-2022): Proje kapsamında ilk olarak, ikinci
basamak tedavi seçeneklerini test etmek için kullanılabilecek sorafenib dirençli 3D tümör sferoid modeli oluşturulmuştur. Bunun için, sorafenib dirençli Huh7 hücre hattı ve ilaç dirençliliğinde önemli role sahip Hepatik Stellate Hücre grubunu temsilen LX2 hücreleri ko-kültür edilerek hanging- drop yoluyla spheroidler elde edilmiş ve canlılık
180 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Hepatik organoidlerde (eHEPO) Single-cell RNA sequencing (scRNA-seq),

   185   186   187   188   189