Page 210 - Faaliyet Raporu 2022
P. 210

 Nrf2 Düzeyi ve Aktivitesini Belirlemek Için Simoa Temelli Kit Geliştirilmesi (Yürütücü: Sibel Kalyoncu Uzunlar, Araştırmacılar: Şermin Genç, Görsev Yener (İzmir Ekonomi Ünv.), Didem Öz (DEU), Uluslararası COST- TÜBITAK 2519, Ref: #122Z205, 2023-2025): Bu proje kapsamında özgün bir hastalık tanı kiti geliştirilecektir. Oksidatif stresin ana kontrol noktası olan Nrf2 transkripsiyon faktörünün serumdan tespit edilebilmesi için çok hassas bir ELSA temelli tanı yöntemi oluşturulacaktır. Bu ELISA yöntemi Single Molecule Array (SIMOA) teknolojisi ile geliştirilecektir. Proje kapsamında Alzhemier hastalarında oluşturulan bu tanı kitinin performansı değerlendirilerek ürünleşme yönünde adımlar atılacaktır. CA20121 kodlu “Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases” isimli uluslararası COST aksiyonunun bünyesinde yapılacak bu proje ile akademik ve endüstriyel ortaklı amaçlara yönelik çalışılacaktır. Ocak 2023 tarihinde başlayan bu proje 2 yıl sürecektir.
Kanser tedavisi için VEGF’e bağlanan yeni nesil rekombinant antikor parçacıklarının geliştirilmesi (Yürütücü: Sibel Kalyoncu Uzunlar, Araştırmacılar: Gülçin Çakan- Akdoğan, Seyit Kale, TÜBITAK 3501, Ref: #119Z161, 2019-2022): Antikorlar şu anda dünyadaki biyofarmasötik satışlarının yarısından fazlasını temsil etmektedir ve antikorların piyasa hacmi her geçen gün artmaktadır. Günümüzde onaylanmış 160’dan fazla antikor ilacı vardır ve daha da fazlası klinik araştırmalar aşamasındadır. Şu an piyasada olan antikorların %90’dan fazlasını tam boyutlu IgG antikorları oluşturur ve geri kalanı sabit bölgeleri eksik ama
antijene bağlanma bölgesi korunmuş antikor parçacıklarıdır. Antikor parçacıklarının, tam boyutlu antikorlarla benzer antijen bağlanma özellikleri gösterdiği hatta onlardan daha üstün biyofiziksel niteliğe sahip olduğu bilinmektedir. Önerilen projede, rekombinant DNA teknolojisi ve protein mühendisliği yöntemleri kullanılarak iki farklı formatta (scFv ve VH) birçok anti- Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü A (VEGF) antikor parçacığı dizayn edilerek, bakteride üretilmiş, saflaştırılmış, karakterize edilmiş, ve in vivo zebrabalığı anjiyogenez modelinde test edilmiştir. Bu antikorların kanser tedavisinde kullanımı için biyoüstün özellikleri araştırılmıştır. Ekim 2019 yılında başlayan proje Haziran 2022 tarihinde sonuçlanmış ve proje raporu TUBITAK tarafından kabul edilmiştir.
Oftalmoloji alanında kullanılacak yeni biyofarmasötik ürün geliştirilmesi için bilimsel ve teknolojik iş birliği projesi (Yürütücü: Sibel Kalyoncu Uzunlar, Araştırmacılar: Mehmet İnan, Gülçin Çakan-Akdoğan, Ayşegül Demirtaş, VSY Biyoteknoloji, Ref: IBG-002, Birinci aşama: 2020-2022, İkinci aşama:2023-2024): Bu proje, İBG’nin tamamen endüstri özkaynaklarıyla desteklenen ilk projesidir. Projenin amacı, oftalmoloji (göz hastalıkları) alanında kullanılmak üzere yeni biyoüstün antikorlar geliştirmektir. Bu proje kapsamında, ilgili Ar-Ge çalışmaları İBG’de gerçekleştirilmekte olup proje sonunda teknoloji transferi ile endüstri partnerimiz VSY Biyoteknoloji’ye aktarılacaktır. 2019 yılında desteklenmesine karar verilen projenin kontratı 6 Ocak 2020 tarihinde imzalanmıştır. Toplam üç aşamadan oluşan ilk proje başarılı bir şekilde Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştır. İlaç
 Endüstriyel Ar-Ge Programı 203


   208   209   210   211   212