Page 211 - Faaliyet Raporu 2022
P. 211

dosyasının hazırlanması ve GLP testlerinin başlatılabilmesi için gerekli olan pre-klinik deneyler için bu projenin ikinci aşamasına başlanmasına karar verilmiştir. İkinci aşama için 15 aylık bir süre öngörülmüştür ve Şubat 2023 yılında başlayacaktır.
Hedefe Özgü Pan-Kanser Terapiler (PAN- TER) (Yönetici: Mehmet İnan, Araştırmacı: Sibel Kalyoncu Uzunlar, TUBITAK, Ref: 20AG006, 2021-2025): PAN-TER projesinin nihai amaçlarından biri, kanser tedavisinde kliniğe uygulanabilecek orijinal mAb-temelli ilaçlar geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, bu proje kapsamında anti-AXL ve anti-PD-L1 monoklonal antikorlarının elde edilmesi ve ilaç olarak geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek Ar-Ge faaliyetleri ile monoklonal antikor temelli özgün kanser ilaç adaylarının geliştirilmesi sağlanacak ve kazanılacak teknolojik ve bilimsel deneyim sayesinde yeni ilaç adaylarının akademi-sanayi işbirliği ile üretimi mümkün olabilecektir. Bu proje kapsamındaki endüstri partnerlerimiz Abdi İbrahim ve GenSenta’dır. Kanser tedavisinde hedefe-yönelik monoklonal antikor ilaçlarının pazar büyüklüğü göz önüne alındığında, proje çıktılarının ülkemiz ilaç endüstrisinin rekabetçi gücünü artırması ve ithal ikame ve ihracat yoluyla güçlü bir katma değer yaratması beklenmektedir.
SARS-CoV-2’ye karşı rekombinant protein temelli aşı geliştirilmesi (TÜBİTAK MAM GMBAE koordinasyonunda “COVİD-19 Türkiye Platformu” çatısı altında gerçekleştirilmektedir, TUBITAK, Ref: 18AG020, 2020-devam): COVİD-19 pandemisine karşı aşı çalışmaları TÜBİTAK desteğiyle Nisan 2022 tarihinde başlamıştır. Pichia
pastoris ekpresyon sisteminde rekombinant olarak üretilen spike RBD proteini için 5 litre fermentasyon koşulları optimize edilmiş ve üretilen protein karakterize edilmiştir. İlk olarak Delta Plus suşu için proses geliştirilmiş olup, bunun için in vitro ve in vivo hayvan denemeleri (IgG titer, T-cell yanıtı, nötralizasyon, challenge deneyleri) tamamlanmıştır. Daha sonra Omicron suşuna geçilmiştir ve bu proseste tamamlanmıştır. Şu anda endüstri partnerimiz olan ATABAY İlaç’a teknoloji transferi aşamasındadır.
Maküler Kornea Distrofisi için yeni bir topikal tedavi yönteminin geliştirilmesi, (Yürütücü: Canan Aslı Yıldırım, Eş-yürütücü: Gülgün Oktay (DEU), Araştırmacı: Sibel Kalyoncu Uzunlar, Danışmanlar: Sinan Güven, Alper Bağrıyanık, TÜBİTAK 1003, Ref: 318S208, 2019-2022): Kornea distrofilerinden biri olan maküler kornea distrofisi (MKD), otozomal resesif olarak kalıtılan nadir bir hastalıktır. MKD’ye özgü tedavi yöntemleri henüz geliştirilmemiş olup, görme seviyesinin anlamlı derecede etkilenmesi durumunda kornea nakli seçenekleri uygulanmaktadır. Proje kapsamında, öncellikle MKD için in vitro hastalık modeli oluşturulmuştur. Korneanın yeniden biçimlendirilmesi için önemli olan MMP-1 ve MMP-13 enzimleri rekombinant yöntemlerle bakteriyel sistemde üretilmiş ve karakterize edilmiştir. Elde edilen MMP-1 ve MMP-13 enzimleri in vitro modellere uygulanıp, biyokimyasal/histokimyasal analizler ve görüntüleme metotlarıyla hedeflenen tedavinin etkisi test edilmiştir. Proje, Temmuz 2022 tarihinde sonuçlanmış ve proje raporu TUBITAK tarafından kabul edilmiştir.
Tıbbi Patoloji Alanında Sıklıkla Kullanılan Akciğer Karsinomu Monoklonal
204 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
   209   210   211   212   213