Page 214 - Faaliyet Raporu 2022
P. 214

 Uluslararası İşbirlikleri:
- Avrupa Biyobanka ve Biyomoleküler Kaynaklar Araştırma Altyapısı (BBMRI-ERIC) kapsamında ulusal bilimsel koordinatörlüğü İBG’de yer almaktadır. İBG Biyobanka Direktörü 2015 den bu yana BBMRI-Türkiye Ulusal Bilimsel Koordinatörlüğünü yürütmektedir. Bu kapsamda 22 ülke ve bir uluslararası organizasyondan oluşan uluslararası işbirliği ağında (https:// www.bbmri-eric.eu/national-nodes/) görev almaktadır. BBMRI-ERIC insan sağlığını korumak ve yeni tedaviler geliştirmek üzere yapılacak çalışmalarda verilere ve örneklere ulaşımı kolaylaştırılması ve örnek/veri kalitesini artırmak için çalışmalar yapmaktadır, BBMRI-Türkiye bu iyi uygulamaların ülkemizde yaygınlaşması için gereken çalışmaları koordine etmektedir. İBG Biyobanka BBMRI-tr kalite grubu sorumlusu olarak yer almakta ve BBMRI-ERIC kapsamında verilen kalite eğitimlerinin ülkemize transferine yönelik çalışmalar sürdürmektedir.
- İBG Biyobanka Uluslararası çok merkezli Faz 2 klinik çalışmaları için biyobankalama hizmeti vermektedir. Bu kapsamda 2022 yılında, 2022-2026 yılları arasında gerçekleşecek olan üç farklı klinik Faz çalışması kapsamında toplanacak örneklerin prosesi için gereken eğitimler ve denetimler tamamlamıştır. İBG Biyobanka 2022 yılında Gent Üniversitesi Hastanesi-Aşı Merkezi/ CEVAC sertifikasyon aşamaları tamamlayarak, kalite yeterlilik belgesini almıştır. Bu çalışmalar kapsamda toplanan klinik örneklerin işlenmesi ve bankalanmasına 2022 Mayıs ayından itibaren başlanmıştır.
- İBG Biyobanka Avrupa Birliği tarafından desteklenen COVID-19 salgınından başlayarak
Avrupa’nın (yeniden) ortaya çıkan ve salgın bulaşıcı hastalıkları kontrol etme kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen “Integrated Services for Infectious Disease Outbreak Research (ISODORE)” başlıklı projede BBMRI-ERIC’in partner olarak yer aldığı ve “European Research Infrastructure on Highly Pathogenic Agents (ERINHA)”nın liderlik ettiği bu projede ECRIN, ELIXIR gibi Avrupa Birliğinin değier önemli araştırma altyapılarından oluşan bir ekip görev almaktadır. İBG-Biyobanka bu projede “third party” olarak yer almaktadır ve biyobankalama alanında hizmet verecektir.
Doku Örneklerinin Biyobankalanmasında Ar-Ge ve Kalite Kontrol Çalışmaları: Doku örneklerinin biyobankalanmasına yönelik sürecin doku spesifik standardizasyonu ve oluşturulması çalışmaları doğrultusunda planlanan 222S754’numaralı “Biyobankalamada Doku Örneklerinin Kalitesini Etkileyen Preanalitik Faktörlerin Analizi” başlıklı TÜBİTAK 1002-A projesi kabul edilmiştir (Yürütücü: Sanem Tercan Avcı, Araştırmacı: Ceren Ülker, Danışmanlar: Neşe Atabey, Serap Birinci). 12 ay sürecek olan bu proje sonrasında standart çalışma protokolleri ile dokuya özgü ideal preanalitik süreçlerin, idealden sapmaların, bu sapmaların nasıl yönetilebileceğinin ve biyobankalama koşullarının tanımlandığı biyobanka kılavuzu oluşturulacaktır.
Hassas tıp/kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi için klinik proje işbirlikleri: 2021 yılında İBG Biyobanka’da destekleyicisinin “İzmir Kan Hastalıkları ve Kanser Araştırma Yardım Derneği” olduğu “Kronik lenfositik lösemi kayıt çalışması - prospektif ulusal çok merkezli çalışma” başlıklı TİTCK
 Endüstriyel Ar-Ge Programı 207   212   213   214   215   216