Page 215 - Faaliyet Raporu 2022
P. 215

onaylı Faz 3 klinik araştırma (Yürütücü: Prof. Dr. Fatih Demirkan, Araştırmacılar: Dr. Sanem Tercan Avcı, Dr. Yavuz Oktay, Danışmanlar: Prof. Dr. Neşe Atabey) proje başlamıştır. Bu pilot proje kapsamında 100 hasta için kan, PBMC, serum, plazma, DNA ve RNA örneklerinin ve ilişkili verilerin biyobankalanması pilot projesi başlatılmıştır. Tüm örneklemin toplanması, transportu, işlenmesi ve saklanmasına yönelik oluşturulan SOP’ler doğrultusunda hasta örnekleri biyobankalanmaktadır.
Ulusal Proje Ortaklıkları: İstanbul Tanısız ve NAdir Hastalıklara Çözüm Platformu Projesi (İSTisNA Yürütücü: Prof.Dr.Uğur Özbek, Acıbadem Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Proje ortakları: İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp ve Araştırma Enstitüsü, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), İştirakçi: İBG Biyobanka, Destekleyen Kuruluş: İstanbul Kalkınma Ajansı): Bu proje kapsamında tanısız ve nadir hastalıklar alanında yetkinlik ve deneyim artırıcı bir altyapı tesis edilmesi, bu alanda multidisipliner ve yenilikçi çalışmalar yürütülmesi, tanısız ve nadir hastalıklar alanındaki paydaşların etkileşim ve bilgi paylaşımını artırılması ve nadir hastalıklar konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratılması amaçlamaktadır. BU proje kapsamında İBG-Biyobanka, Biyobanka Ulusal
Standartlarının oluşturulması, biyobankalar arası eşgüdümün sağlanması, biyobanka ağlarının oluşması, Biyobanka personeline ve sağlık çalışanlarına eğitim verilmesi konularındaki faaliyetlerde Prof.Dr.Neşe Atabey, Dr.Sanem Tercan Avcı) görev almaktadır.
ISO 20387 Biyobanka TÜRKAK akreditasyonu hazırlık çalışmaları: TÜRKAK ile işbirliği içerisinde ISO-Biyobanka standartlarının Türkiye ile uyumlandırılması çalışmalarına BBMRI- Türkiye adına katkı sağlanmıştır. Bu kapsamda Akreditasyon uzmanlarına, sağlık çalışanlarına ve biyobankalara eğitimler verilmiştir.
Kan ve Serum Örneklerinin Biyobankalanması Çalışmaları: 2021 yılında başlayan ve farklı merkezler ile SARS-CoV-2 tanı ve tedavisine yönelik aşı, ilaç ve tanı kiti geliştirilmesi amacı ile İBG Koordinatörlüğünde yürütülen projeler kapsamında iki farklı kohorttan biyolojik örnekler ve ilişkili veriler biyobankalanmıştır. 2022 yılında da bu projeler kapsamında biyobankalama çalışmaları ISO Biyobanka, BBMRI-QM, OECD, ISBER, TSE CEN/TS standartlarına uygun olarak devam etmiştir. Bu bilgileri Avrupa Biyobanka ve Biyomoleküler Kaynaklar Araştırma Altyapısı (BBMRI-ERIC) kataloğunda yer almaktadır (https://directory.bbmri-eric.eu/#/biobank/ bbmri-eric:ID:EXT_IBG)
 208 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

   213   214   215   216   217