Page 223 - Faaliyet Raporu 2022
P. 223

 Oftalmoloji alanında kullanılacak yeni biyofarmasötik ürün geliştirilmesi için bilimsel ve teknolojik iş birliği projesi (Araştırmacı: Gülçin Çakan Akdoğan, Yürütücü: Sibel Kalyoncu Uzunlar, VSY Biyoteknoloji, Ref: #IBG-002, 2020-2022): İBG’nin tamamen endüstri özkaynaklarıyla desteklenen ilk projesidir. Projenin Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış olup gelişitirilip karakterize edilen ve in vivo etkinliği zebrabalığı modelinde gösterilen 3 orijinal molekül için uluslararası patent başvurusu yapılmıştır.
İlaca Bağlı Karaciğer Hasarı (DILI) Test Platformu Olarak Özgün Zebrabalığı Transgenik Modellerinin Geliştirilmesi (Danışman: Gülçin Çakan Akdoğan, Yürütücü: Çiğdem Karakoyun, TÜBİTAK-BİDEB 2218 Doktora Sonrası Araştırmacı Destekleme Fonu, 2021-2023): İlaca bağlı karaciğer hasarı (DILI), ilaç etken maddeleri veya bunların metabolitlerinin karaciğer hücrelerinde sebep olduğu toksisite sonucu gerçekleşir. DILI riskinin erken evrede saptanması ilaç endüstrisi ve hasta sağlığı için önemli bir konu olup, yüksek maliyetli preklinik testler öncesinde ilaçların DILI etkisini öngörebilecek, hızlı ve hassas modellerin ve test yöntemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Proje kapsamında DILI biyobelirteçlerinin seviyesini erken haber verecek sensör transgenik balıklar geliştirilmiştir. Bu balıkları kullanarak bir test platformu oluşturulması çalışmaları devam etmektedir.
Over Kanseri Tedavisinde Kişiselleştirilmiş Tıp Uygulamaları için Zebra Balığı Hasta Kökenli Ksenogreft Testi (Yürütücü: Gülçin Çakan Akdoğan, TÜSEB 2022-B-01-17175, Araştırmacı: Sefa Kurt 12/2021-12/2023):
Proje kapsamında ileri seviye over kanseri hastalarının cerrahi operasyon sırasında alınan tümör dokularından zebrabalığı hastaya özgü kanser modelleri geliştirilmekte ve kanser dokusunun kemoterapi direnci olup olmadığı test edilmektedir. Proje kapsamında bir in vivo test platformu geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 216 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler


   221   222   223   224   225