Page 222 - Faaliyet Raporu 2022
P. 222

 Nadir Bir Kornea Hastalığının in vivo Modellemesi: (Yürütücü: Gülçin Çakan Akdoğan, Danışmanlar: Sibel Kalyoncu Uzunlar, Canan Aslı Yıldırım, TÜBİTAK 1001, #219S943, 2020-2023): Göz kornea tabakasında birikimlerin oluşmasına bağlı ilerleyici görüş kaybına sebep olan, tedavisi henüz geliştirilmemiş bir hastalık bu proje kapsamında modellenmiştir. Zebrabalığı mutantları CRISPR/ Cas9 yöntemiyle oluşturulmuş, hastalık fenotipi gösterilmiştir. Bu hastalığın ilk in vivo modeli geliştirilmiş olup 2022/021668 ulusal patent başvurusu yapılmıştır. Proje kapsamında bir yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.
Kanser tedavisi için VEGF’e bağlanan yeni nesil rekombinant antikor parçacıklarının geliştirilmesi (Araştırmacı: Gülçin Çakan Akdoğan, Yürütücü: Sibel Kalyoncu Uzunlar, TÜBITAK 3501, Ref: #119Z161, 2019-2022): Proje kapsamında kanser tedavisinde kullanım
potansiyeli olan anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü A (VEGF) antikor parçacıklarının üretilmiş, in vitro ligand bağlanma afinitesi yüksek varyantlar in vivo zebra balığı anjiyogenez modelinde test edilmiştir. Üretilen varyantların SIV angiyogenez modelinde testleri yapılarak daha etkin varyantlar belirlenmiş ve in vitro verilerle uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. Proje tamamlanmış, bir makale Scirentific Reports dergisinde yayınlanmıştır.
Karaciğer metastazı gelişiminde HGF/c-Met yolağının rolünün tümör mikroçevresini içeren koşullarda incelenmesi (Araştırmacı: Gülçin Çakan Akdoğan, Yürütücü: Neşe Atabey, TÜBİTAK 1001, Ref: #119S698, 2020-2022): Bu proje kapsamında hepatoselüler karsinomada (HCC) vasküler invazyon ve kolorektal kanserinde (CRC) karaciğer metastazı gelişiminde c-Met aktivasyonunda karaciğer mikroçevresinin rolü ve karaciğerdeki mikroçevre değişikliklerinin c-Met aktivasyonuna etkisi 3D-kokültür sistemlerinde, zebra balığı modelinde ve hasta dokularında yüksek çıktılı protein analizleri (RPPA) ile incelenmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında kanser hücrelerinin karaciğer hedef organına metastazı zebrabalığı modelinde incelenmektedir.
    Endüstriyel Ar-Ge Programı 215


   220   221   222   223   224